Νέα

16/03/2015

Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020” που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:
Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων.
Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.
– Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):  Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”, υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Θεματικά πεδία και δράσεις των προσκλήσεων

α) Οι μελλοντικές λύσεις για τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις θα απαιτήσουν την ανάπτυξη των κύριων τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, συστατικών στοιχείων και συστημάτων ΤΠΕ, και την επικοινωνιακή υποδομή.Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αναπτύξουν περαιτέρω τις τεχνολογίες για ελπιδοφόρες λύσεις σε σημαντικούς τομείς και εφαρμογές για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, εξασφαλίζοντας ότι η βιομηχανία της ΕΕ παραμένει ισχυρή στις βασικές τεχνολογίες που βρίσκονται στη βάση των μελλοντικών αλυσίδων αξίας, και στοχεύοντας στην πρόοδο που θα πρέπει να επιτευχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω στις αντίστοιχες αλυσίδες αξίας.

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 561,000,000

Ποσοστό Επιχορήγησης: 70%-100%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 14/04/2015

 

Β) Απόβλητα:Πόρος για την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση πρώτων υλών

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 54,000,000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: 70%-100%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 21/04/2015

 

Γ)Εξατομίκευση Ιατρικής Περίθαλψης

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 104,500,000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: 100%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 21/04/2015

 

Δ) Καινοτόμοι Υδάτινοι Πόροι: Ενισχύοντας την αξία τους στην Ευρώπη

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 21,000,000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: 100%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 21/04/2015

 

Ε) Διακίνηση για την ανάπτυξη

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 144,500,000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: 100%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 23/04/2015

 

ΣΤ) Ανάπτυξη του οικοσυστήματος της στήριξης της καινοτομίας για τις ΜΜΕ

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 1,700,000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: 100%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 29/04/2015

 

Ζ) Έξυπνες πόλεις και Κοινότητες

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 108,180,000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: 70%-100%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 05/05/2015

 

Η) Ανταγωνιστική ενέργεια χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 93,000,000ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: 70%-100%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 05/05/2015

 

Θ) Νέες μορφές Καινοτομίας

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 9,200,000ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: 70%-100%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 28/05/2015

 

Ι) Αναστοχαστικές Κοινωνίες: Πολιτιστική Κληρονομιά και Ευρωπαϊκές Ταυτότητες

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 17,500,000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: 100%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 28/05/2015

 

Κ) Η Νέα γενιά σε μια Καινοτόμο, Περιεκτική και Βιώσιμη Ευρώπη

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 9,450,000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης: 70%

Λήξη Υποβολής προτάσεων: 28/05/2015

 

Σχετικές μας υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

 

Πού θα απευθυνθώ  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

 

March 16, 2015

Oρίζοντας 2020 (Horizon 2020): το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για Έρευνα & Καινοτομία

16/03/2015 Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με […]
March 16, 2015

Πρόγραμμα επιδότησης Leader αλιείας Καλύμνου

16/03/2015 Αφορά  ενδιαφερόμενους αλιείς, μη αλιείς και υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις Κατηγορίες  επιλέξιμων  Πράξεων  Μέτρου 4.1  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΄Η ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ […]
March 16, 2015

Πρόγραμμα επιδότησης για αναδιάρθρωση αμπελιών για όλη την Ελλάδα

16/03/2015 Την κατανομή κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2014-2015 περιλαμβάνει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός ΠΑΠΕΝ-Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου. […]
March 16, 2015

Προτάσεις για αλλαγές στον ΦΠΑ από τον ΟΟΣΑ

16/03/2015 Την αναμόρφωση των συντελεστών του ΦΠΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η συμφωνία συνεργασίας που συνήψε η ελληνική κυβέρνηση με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). […]
Prev page

Next page