Νέα

12/02/2015

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με την αριθ. 5807/29.06.2009 απόφαση και τη 5954/02.07.2009 τροποποίηση απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και σύμφωνα με τις αποφάσεις 15340/31-10-12 και 21322/23-10-14 περί, Κατανομής Πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στo πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013 (ΠΑΑ), η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, Φορέας Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) του οποίου είναι η Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

 

Βασικά στοιχεία και στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ «Δεσμοί συνεργασίας για την ανάπτυξη της οικονομίας του ενιαίου αγροτικού χώρου, περιοχής 3 Νομών (Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας και Λευκάδος) μέσω δράσεων ανάδειξης των περιβαλλοντικών, πολιτισμικών, ιστορικών και γεωγραφικών δυνατοτήτων και προώθησης της επιχειρηματικότητας και των τοπικών προϊόντων».

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Στρατηγικός Στόχος 1: Δημιουργία παραγωγικής, ανταγωνιστικής και αειφόρου τοπικής οικονομίας.

Ο στόχος αυτός βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και τους πρώτο και τρίτο Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους του ΠΑΑ 2007-2013 για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής περιοχής εφαρμογής του προτεινόμενου Τοπικού Σχεδίου, μέσω της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης, της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της μείωσης των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ κατοίκων αγροτικών και αστικών περιοχών. Με το στόχο αυτό, επιδιώκεται η ενσωμάτωση της περιοχής εφαρμογής σε μία ολοκληρωμένη προσπάθεια δημιουργίας μιας ζωντανής και εξελισσόμενης υπαίθρου με προοπτικές ανάπτυξης, η συμβολή στην προσπάθεια αναστροφής των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων, η δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης, η προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Με το στόχο αυτό ενισχύεται η προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων του σχεδίου.

Στρατηγικός Στόχος 2: Διατήρηση και βελτίωση του αγροτικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. Ο στόχος αυτός σχετίζεται άμεσα με τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και τον δεύτερο Γενικό Στρατηγικό Στόχο του ΠΑΑ 2007-2013 για τη διατήρηση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας καθώς και τη δημιουργία δυνατοτήτων αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων με ρυθμούς που θα επιτρέψουν τη διατήρηση και βελτίωση του αγροτικού χώρου και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

 

Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα  :

L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

421α Διατοπική συνεργασία

421β Διακρατική συνεργασία

431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ

431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης είναι η 17/03/2015

 

Οι περιοχές παρέμβασης περιγράφονται παρακάτω:

 

Για το Δήμο Αγρινίου ισχύουν οι εξής δημοτικές και τοπικές κοινότητες:

Δημοτική ενότητα Αγγελόκαστρου η οποία περιλαμβάνει: Αγγελόκαστρου, Κλεισορευμάτων Λυσιμάχειας σαν τοπικές κοινότητες.

Δημοτική ενότητα Αγρινίου η οποία περιλαμβάνει: Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Νικολάου Τριχωνίδος, Δοκιμίου, Καλυβιών, Καμαρούλας, Σκουτεσιάδας σαν τοπικές κοινότητες.

Δημοτική ενότητα Αρακύνθου  η οποία περιλαμβάνει: Παπαδάτων, Άνω Κεράσοβου, Γραμματικούς, Ζευγαρακίου, Κάτω Κεράσοβου, Ματαράγκας σαν τοπικές κοινότητες.

Δημοτική ενότητα Θεστιέων η οποία περιλαμβάνει: Καινούργιου, Νέας Αβοράνης, Παναιτωλικού, Προσηλίων σαν τοπικές κοινότητες.

Δημοτική ενότητα Μακρυνείας  η οποία περιλαμβάνει: Γαβαλούς, Αγίου Ανδρέου, Ακρών (Λιθοβουνίου), Δάφνια, Κάτω Μακρίνους, Καψοράχης (Παλαιοχώρι), Μακρίνους, Μεσαρίτης, Ποταμούλας (Μεσολογγίου),Τριχωνίου σαν τοπικές κοινότητες.

Δημοτική ενότητα Νεάπολης η οποία περιλαμβάνει: Ελαιοφύτου, Μ.Χώρας, Νεάπολης, Σπολαίτας σαν τοπικές κοινότητες.

Δημοτική ενότητα Παναιτωλικού η οποία περιλαμβάνει: Κερασέας σαν τοπική κοινότητα.

Δημοτική ενότητα Παραβόλας η οποία περιλαμβάνει: Παραβόλας, Νερομάνας, Παντανάσσης σαν τοπικές κοινότητες.

Δημοτική ενότητα Στράτου η οποία περιλαμβάνει: Στράτου, Γουριωτίσσης, Κυψέλης, Λεπενούς, Ματσουκίου, Οχθιών, Ριγάνης σαν τοπικές κοινότητες.

 

Για το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας ισχύουν οι εξής δημοτικές και τοπικές κοινότητες:

Δημοτική ενότητα Ανακτορίου η οποία περιλαμβάνει: Βόνιτσα σαν τοπική κοινότητα

 

Για το Δήμο Θέρμου ισχύουν οι εξής δημοτικές και τοπικές κοινότητες:

Δημοτική ενότητα Θέρμου η οποία περιλαμβάνει: Αγίας Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παμφίου, Πετροχώρου, Σιταραλώνων σαν τοπικές κοινότητες.

 

Για το Δήμο Αμφιλοχίας ισχύουν οι εξής δημοτικές και τοπικές κοινότητες:

Δημοτική ενότητα Μενιδίου η οποία περιλαμβάνει: Μενιδίου σαν τοπική κοινότητα

 

Για το Δήμο Μεσολογγίου ισχύουν οι εξής δημοτικές και τοπικές κοινότητες:

Δημοτική ενότητα Αιτωλικού η οποία περιλαμβάνει: Αγίου Ηλία, Στάμνας, Φραγκουλαικών,  Χρυσοβεργίου σαν τοπικές κοινότητες.

 

Για το Δήμο Καρπενησίου ισχύουν οι εξής δημοτικές και τοπικές κοινότητες:

Δημοτική ενότητα Καρπενησίου η οποία περιλαμβάνει: Καρπενήσι, Αγίας Βλαχέρνης, Αγίου Ανδρέου, Αγίου Νικολάου, Βουτύρου, Καλεσμένου, Κορυσχάδων, Μυρικής, Παππαρουσίου, Παυλόπουλου, Σέλλων, Στενώματος,Στεφανίου, Φιδάκιων  σαν τοπικές κοινότητες.

Δημοτική ενότητα Κτημενίων η οποία περιλαμβάνει: Αγίας Τριάδος, Αγίου Χαραλάμπους, Δομιανών,Πετραλώνων, Χοχλίας σαν τοπικές κοινότητες.

Δημοτική ενότητα Ποταμιάς η οποία περιλαμβάνει: Μεγάλου Χωριού, Ανιάδας, Δερματίου,Καρίτσης (Καρπενησίου), Κλαυσίου, Μικρουχωριού, Μουζίλου, Νοστίμου, Συγκρέλου, Χελιδόνος σαν τοπικές κοινότητες.

 

Για το Δήμο Μεγανησίου ισχύουν οι εξής δημοτικές και τοπικές κοινότητες:

Δημοτική ενότητα Μεγανησίου η οποία περιλαμβάνει: Δ.Δ Κατωμερίου, Δ.Δ Βαθέως, Σπαρτοχωρίου σαν τοπικές κοινότητες.

 

Για το Δήμο Λευκάδας ισχύουν οι εξής δημοτικές και τοπικές κοινότητες:

Δημοτική ενότητα Κοινότητα Κάστου η οποία περιλαμβάνει: Κοινότητα Κάστου σαν τοπική κοινότητα

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

 

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδοτήσεως  LEADER ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/NIΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝIΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚAΔΟΣ

 

 

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

 

Πού θα απευθυνθώ  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

February 12, 2015

Πρόγραμμα Leader Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας και Λευκάδος

12/02/2015 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με την αριθ. 5807/29.06.2009 απόφαση και […]
February 12, 2015

Πρόγραμμα ρύθμισης δανείων φτωχών νοικοκυριών προανήγγειλε ο Γ. Σταθάκης

12/02/2015 Τη μεταφορά των στεγαστικών δανείων νοικοκυριών που βρίσκονται κοντά και κάτω από το όριο της φτώχειας από τις τράπεζες, σε δημόσιο φορέα που θα αναπροσαρμόσει […]
February 12, 2015

Σε 858.125 άτομα, για τον μήνα Δεκέμβριο 2014, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Ο.Α.Ε.Δ. με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας

12/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ […]
February 12, 2015

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το ΟΣΔΕ του 2015

12/02/2015 On line από τις 16 Ιανουαρίου και από τις 19 του μήνα μέσω των πιστοποιημένων φορέων μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης […]
Prev page

Next page