Νέα

08/12/2014

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να συμβάλλουν στο στόχο του προγράμματος: Καλή περιβαλλοντική κατάσταση των ευρωπαϊκών εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων.

Οι πράξεις που θα επιλεγούν θα συμβάλλουν στο παραδοτέο του Προγράμματος: Έργα βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων που προορίζονται για οικιακή ή αρδευτική χρήση σε νησιά.

Ενδεικτικά, επιλέξιμες πράξεις είναι:

  • Μελέτες για τη διατήρηση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
  • Μελέτες για την επίδραση της αλιείας στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα
  • Μελέτες προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης των παράκτιων οικοσυστημάτων
  • Μελέτες για την ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων, σε συνέργεια με τη διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακής αυτονομίας, προστασίας της βιοποικιλότητας και ανάδειξης μικρής κλίμακας γεωργικών καλλιεργειών στις νησιωτικές περιοχές της χώρας
  • Μελέτες για καταγραφή ή/και αναστροφή των φαινομένων διάβρωσης σε ακτές
  • “Σχέδια ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)”.

Επιλέξιμες είναι επίσης για χρηματοδότηση η κατασκευή υποστηρικτικών υποδομών για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης ή διυλιστηρίων νερού, καθώς και οποιασδήποτε άλλη κατασκευής συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του νερού, όπως δίκτυα (μεταφοράς, απόρριψης κλπ.), αντλιοστάσια, συστήματα τηλε-ελέγχου κλπ.

Η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ΑΠΕ, που θα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης, διυλιστηρίων νερού κλπ., είναι επίσης επιλέξιμες, αλλά το κόστος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ΑΠΕ).

Κάθε πρόταση θα μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες προβολής και δημοσιότητας για την πράξη. Η κατασκευή δικτύων ύδρευσης δεν είναι επιλέξιμη.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων
πράξεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε εδώ

Σχετικές μας υπηρεσίες

Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα

Υπηρεσίες δημοσίου και δημόσιων οργανισμών

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ .

Εδώ, Δίνουμε Λύση

December 8, 2014

Νέο έργο – Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων που προορίζονται για οικιακή ή αρδευτική χρήση σε νησιά

08/12/2014 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να συμβάλλουν στο στόχο του προγράμματος: Καλή περιβαλλοντική κατάσταση των ευρωπαϊκών εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων. Οι πράξεις που θα […]
December 8, 2014

Ευνοϊκότερους όρους για τη ρύθμιση των 12 δόσεων ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ

08/12/2014 Σύμφωνα με τα «Νέα», το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης για νέα ληξιπρόθεσμα χρέη θα μειωθεί κατά 3,76 μονάδες, ενώ την ίδια στιγμή θα χαλαρώσουν οι […]
December 8, 2014

Απασχόληση ‘γεννά’ το άνοιγμα επαγγελμάτων

08/12/2014 Εύσημα αποδίδει η Κομισιόν στο ΥΠΟΙΚ για την κατά 74% απελευθέρωση των «ρυθμισμένων» επαγγελμάτων, αλλά και για παρεμβάσεις όπως το ΓΕΜΗ και η νέα εταιρεία, […]
December 8, 2014

71.000 οφειλέτες θα μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων

08/12/2014 Οφειλές ύψους 770 εκατ. ευρώ θα αποπληρώσουν οι 71.000 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στη νέα ρύθμιση. Ηδη 43.000 οφειλέτες έχουν πληρώσει την πρώτη δόση, […]
Prev page

Next page