Νέα

02/03/2015

Σε ασφυκτικό πλαίσιο όπως δείχνουν τα γεγονότα, θα υποβληθούν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014. Οι συνεχόμενες αλλαγές στη νομοθεσία στη φορολογική διοίκηση, αλλά και στην πολιτική τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει -εκτός των άλλων-και τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία συντελείται μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια. Η φετινή χρονιά δεν φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση, καθώς από την ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων, οι υποβολές των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.

Τα δεδομένα είναι τα εξής και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του:

-> Οι εφαρμογές της Γ.Γ.Π.Σ. αναμένεται να είναι έτοιμες για την υποβολή των δηλώσεων περίπου τις αρχές Απριλίου ή στην καλύτερη περίπτωση στα μέσα Μαρτίου. Σε τεχνικό επίπεδο ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., η ρύθμιση των 100 δόσεων, αλλά και η καθυστέρηση στην ερμηνεία του νέου Κ.Φ.Ε., ίσως είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους οι εφαρμογές για την υποβολή των δηλώσεων δεν ήταν διαθέσιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2015 όπως σχετικά ορίζει ο Κ.Φ.Ε. για την φετινή χρονιά (σ.σ. για το 2016 δεν υπάρχει προθεσμία έναρξης υποβολής).

-> Δεδομένο επίσης είναι και το χρόνιο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει το κράτος, το οποίο μάλιστα φαίνεται να επιδεινώνεται σημαντικά του τελευταίους μήνες, με άμεσο αποτέλεσμα την αδυναμία πληρωμής των δόσεων προς τους δανειστές, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης αλλά και του υπ. Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη

 Βαρουφάκης : «Η Ελλάδα δεν έχει άμεσο πρόβλημα ρευστότητας, αλλά σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στην αποπληρωμή δόσεων στο Δ.Ν.Τ. τώρα και στην Ε.Κ.Τ. τον Ιούλιο»
 Γ. Σακελλαρίδης «Προβλήματα ρευστότητας υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι γνωστό, το γνωρίζαμε και εμείς και πριν αναλάβουμε και το βλέπουμε τώρα και στην πράξη».

 

-> Οι πληρωμές προς τους δανειστές για το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών είναι :

Mάρτιος
ΔΝΤ: 1,416 δισ. ευρώ
Τόκοι: 800 εκατ. ευρώ

Απρίλιος:
ΔΝΤ: 415 εκατ. ευρώ
Τόκοι: 200 εκατ. ευρώ

Μάιος
ΔΝΤ: 691 εκατ. ευρώ
Τόκοι: 400 εκατ. ευρώ

Ιούνιος
ΔΝΤ: 1,416 δισ. ευρώ
Τόκοι: 500 εκατ. ευρώ

Ιούλιος
ΔΝΤ: 415 εκκ. ευρώ
Τόκοι: 900 εκατ. ευρώ
ΕΚΤ:τράπεζες 3.491 δις ευρώ

Αύγουστος
ΔΝΤ: 0 εκκ. ευρώ
Τόκοι: 500 εκατ. ευρώ
ΕΚΤ:τράπεζες 3.188 δις ευρώ
-> Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού τα αναμενόμενα έσοδα από την φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων είναι:

Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 8,229,962,000.00
Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων 2,401,503,000.00

 

Από τα 8,2 δις φόρων που αντιστοιχούν στην φορολογία των φυσικών προσώπων, τα 5,7 περίπου δις εισρέουν στα ταμεία σε άλλες περιόδους και με άλλους τρόπους (παρακράτηση Φ.Μ.Υ. κλπ)

Φόρος στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης 4,688,262,000.00
Φόρος στο εισόδημα που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθρ. 13 ν.2238/94) 89,020,000.00
Φόρος στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης 994,200,000.00
Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) (αρθ.54 παρ.3, παρ. 1,αρθ.55, παρ.1, περ. η’ του ν. 2238/94, όπως ισχύει) 9,830,000.00

 

Από τις πληρωμές των δόσεων των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν φέτος αναμένεται να εισρεύσουν:
(σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού)

Εισόδημα φυσικών προσώπων 1,767,310,000.00
Προκαταβολή από εισόδημα φυσικών προσώπων 681,340,000.00
Νομικά πρόσωπα 2,401,503,000.00
Σύνολο από δηλώσεις φυσικών προσώπων 2,448,650,000,00
Σύνολο από δηλώσεις νομικών προσώπων 2,401,503,000.00

 

Με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα (εφόσον τηρηθεί η καταληκτική προθεσμία της 30η Ιουνίου) η πληρωμή της πρώτης δόσης για τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την 31 Ιουλίου 2015 και το πόσο που αναμένεται να εισπράξει το Δημόσιο από αυτή την δόση, είναι περίπου 816 εκκ. ευρώ. Το ποσό αυτό δεν είναι καθόλου αμελητέο και δεδομένων των συνθηκών (έλλειψη ρευστότητας) η φορολογική Διοίκηση δύσκολα θα αποφασίσει την παράταση των δηλώσεων και κατ’ επέκταση την μετάθεση της δόσης σε επόμενο μήνα. Υπάρχει πάντα βέβαια και η δυνατότητα παρέμβασης στον νόμο, έτσι ώστε εάν και εφόσον οι καταληκτικές προθεσμίες μετατεθούν στα μέσα Ιουλίου ή πληρωμή της πρώτης δόσης να παραμείνει στο τέλος αυτού.

-> Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε:

α) Η Γ.Γ.Δ.Ε. εκτός από τις εφαρμογές για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να υλοποιήσει και την νέα εφαρμογή της ρύθμισης που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

β) Τα προβλήματα σταθερότητας του taxis που πάντα παρουσιάζονται κοντά στις καταληκτικές προθεσμίες των δηλώσεων λόγω και του αυξημένου όγκου των υπόλοιπων δηλώσεων που υποβάλλονται κάθε μήνα και μάλιστα στις τελευταίες ημέρες (Φ.Μ.Υ. – Φ.Π.Α. κ.λπ.).

 

Ο καθείς λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι και το 2015 εάν η φορολογική Διοίκηση δεν βγάλει κάποιον λαγό από το καπελάκι της, τότε οι λογιστές-φοροτεχνικοί για μια ακόμη χρονιά θα αναγκαστούν να εργαστούν κάτω από αντίξοες -για να μην πούμε απάνθρωπες-  συνθήκες, ώστε να φέρουν εις πέρας το έργο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

 

Καλό μήνα

Κουλογιάννης Κων/νος

_____________________________________________

Παράρτημα 

Το Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποβολή των δηλώσεων και την πληρωμή των δόσεων για το φορολογικό έτος 2014 :

Άρθρο 72 Κ.Φ.Ε.

  1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου.

Άρθρο 67. ΚΦΕ – Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

6. …Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.

Άρθρο 68. ΚΦΕ – Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

1..

  1. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους…..3…..

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                         Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης                          

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

March 2, 2015

Φορολογικές δηλώσεις 2014 – Δεν ανοίξαμε αλλά σας περιμένουμε.

02/03/2015 Σε ασφυκτικό πλαίσιο όπως δείχνουν τα γεγονότα, θα υποβληθούν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος […]
February 27, 2015

Πρόγραμμα απο το ΚΑΠΕ με τίτλο “Εξειδικευµένες υποθαλάσσιες µετρήσεις για τη διερεύνηση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος για τη σύνθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΣΜΠΕ”, MIS 375406 (Y-3087) στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων»

27/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Εξειδικευµένες υποθαλάσσιες µετρήσεις για τη διερεύνηση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος για τη σύνθεση της Στρατηγικής […]
February 27, 2015

Το αργότερο την Μεγάλη Τετάρτη τα οικογενειακά επιδόματα του 1ου τριμήνου του 2015

27/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Η Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου, σήμερα, 26 Φεβρουαρίου 2015, έδωσε εντολή για την […]
February 27, 2015

Παράταση Υποβολής Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. υπαγόμενων στην ασφάλιση υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

27/02/2015 Από τη  Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων με υποχρέωση υποβολής (συμπληρωματικών) Α.Π.Δ. για εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., μισθολογικών περιόδων Δεκεμβρίου 2013 […]
Prev page

Next page