Νέα

13/03/2015

Τμήμα της ομιλία  του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον ΟΟΣΑ

Αγαπητέ Γενικέ Γραμματέα του ΟΟΣΑ,

Κυρίες και κύριοι,

Με χαρά και τιμή βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω μπροστά στο σημερινό κοινό.

Είμαι εδώ, ανάμεσά σας, όχι μόνο ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, αλλά και ως ευρωπαίος ηγέτης που αγωνίζεται ώστε η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα να δώσει μια νέα ώθηση στην Ευρώπη. Επειδή η Ελλάδα δεν είναι suigeneris  αλλά αποτελεί σύμπτωμα μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αδυναμίας.

Δεν μπορούμε πλέον να υποκρινόμαστε ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα των υφεσιακών πολιτικών της εσωτερικής υποτίμησης.

Δεν μπορούμε πλέον να υποκρινόμαστε ότι το δημόσιο χρέος της χώρας είναι βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο, όταν ανέρχεται περίπου στο 178% του ΑΕΠ, με τους τόκους περίπου στα €6,5 δισεκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2021, και μετά στα €11 δισεκατομμύρια και το 2022  στα €24,5 δισεκατομμύρια.

Και δεν μπορούμε πια να συνεχίσουμε με εξωπραγματικά και υφεσιακά πρωτογενή  πλεονάσματα της τάξης του 3% το 2015 και του 4,5% στη συνέχεια, απλά και μόνο για να προσποιούμαστε ότι το Ελληνικό δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο.

Μετά από πέντε χρόνια οικονομικής ύφεσης και κοινωνικών δυσκολιών, η χώρα μας παραμένει σε δεινή οικονομική κατάσταση. Τα προβλήματά μας εκτείνονται σε πολλές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας, από την οικονομική επισφάλεια μέχρι την μαζική ανεργία και τη φτώχεια.

….

Επιθυμούμε μια νέα σχέση με τον ΟΟΣΑ μακριά από τις εργαλειοθήκες του παρελθόντος, οι οποίες ποτέ δεν είχαν γίνει αποδεκτές από τους  πολίτες ως ένα δικό τους σύνολο μεταρρυθμίσεων. Η συνεργασία θα πλαισιώνεται από το πρόγραμμα της κυβέρνησής μας για προοδευτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, κάθε περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά, και σε ότι αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες που πλαισιώνουν την εφαρμογή τους.

….

Όπως γνωρίζετε, οι άμεσες προτεραιότητες της μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η απελπιστική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα στην Ελλάδα σε σχέση με τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά.

Όσον αφορά το πρώτο, καμία Αριστερή κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει από οπουδήποτε αλλού παρά από την αντιμετώπιση της πρόσβασης, για παράδειγμα, σε τροφή, στέγη και ενέργεια.

Όσον αφορά το δεύτερο, μεταξύ άλλων, θα στοχεύσουμε το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνού, θα κάνουμε πιο αυστηρή τη νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, θα ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ενώ θα εξασφαλίσουμε την πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια των λειτουργιών της και θα διευρύνουμε τον ορισμό της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, ενώ θα καταργήσουμε την φορολογική ασυλία.

Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα είναι πιο δύσκολο εγχείρημα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, με τον εξορθολογισμό της ίδιας της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε ήδη μειώσει τον αριθμό των Υπουργείων.

Θα προωθήσουμε μηχανισμούς για καλύτερους διορισμούς, αξιολογήσεις και καθιέρωση δίκαιων διαδικασιών για τη μεγιστοποίηση της κινητικότητας ανθρώπινων και άλλων πόρων στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη δραστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κεντρικών και τοπικών κυβερνητικών υπηρεσιών στοχεύοντας τις δημοσιονομικές διαδικασίες, την αναδιάρθρωση της διαχείρισης, και την ανακατανομή των πόρων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Προχωρώντας σε μια πιο οικονομική ατζέντα, θα επιδιώξουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις σε βασικούς τομείς και να αξιοποιήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους πιο αποτελεσματικά, εξετάζοντας κάθε περίπτωση χωριστά και σεβόμενοι το δημόσιο συμφέρον.

Για παράδειγμα, πρέπει να ενοποιήσουμε το ΤΑΙΠΕΔ με διάφορους φορείς διαχείρισης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων (που σήμερα είναι διασκορπισμένοι σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα) με σκοπό την ανάπτυξη των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και την αύξηση της αξίας τους μέσω μικροοικονομικών μεταρρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Είναι πέρα από τον λόγο για τον οποίο είμαστε εδώ σήμερα να παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδέες μας για τις αγορές προϊόντων και εργασίας, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τις καίριες μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα. Είναι περιττό να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι τομείς όπου θα εντοπίσετε ευρύ κοινό έδαφος, αλλά και διαφορές που πρέπει να συζητηθούν.

Τα παραπάνω θέματα βέβαια έχουν απασχολήσει και τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ. Ως μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία έχει υπάρξει συχνά επικριτική προς ορισμένες κοινωνικές και οικονομικές τάσεις, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι επιδιώκουμε να διευρύνουμε την ατζέντα σε ορισμένους τομείς. Επιτρέψτε μου να αναφέρω τέσσερις.

Πράσινη Ανάπτυξη:

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που εξήγγειλε η νέα Επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, θα θέλαμε να γίνει η Ελλάδα ένας ηγέτης στις στρατηγικές του πράσινου μετασχηματισμού. Μερικές από τα μείζονες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μέσω της εισαγωγής των κατανεμημένων συστημάτων (στον τομέα της ενέργειας ή των αποβλήτων, για παράδειγμα), αλλά αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς όπως οι κατασκευές και ο βιομηχανικός σχεδιασμός.

Κοινωνική Οικονομία

Η κοινωνική Οικονομία έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης και έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στα χρόνια που έρχονται. Πρέπει να προωθήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα εντοπίζει τα σημεία συμφόρησης για την μελλοντική ανάπτυξή του, θα παρέχει υποστήριξη στους οργανισμούς που μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα σημεία συμφόρησης, ενώ θα ενθαρρύνει τις συνέργειες με άλλους τομείς της οικονομίας.

Νέα Δικτυακά Συστήματα

Η πληροφορική έχει πλέον δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για δικτυακά συστήματα και κινείται προς μια παραγωγή με βάση τα κοινά στοιχεία. Η εφαρμογή της, όπως προκύπτει από την ευρωπαϊκή εμπειρία, είναι ευρέα: από την κοινωνική φροντίδα μέχρι τον  τραπεζικό τομέα, και από τα τρόφιμα μέχρι την εκπαίδευση. Μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική στην Ελλάδα, όχι μόνο λόγω της αδυναμίας των υφιστάμενων θεσμών, αλλά και λόγω του μεγάλου αριθμού ειδικευμένων ατόμων που τώρα είτε είναι άνεργοι είτε στο εξωτερικό, καθώς και λόγω των πολλών απομακρυσμένων νησιωτικών ή ορεινών περιοχών.

Επιχειρηματικά οικοσυστήματα (clusters)

Η δημιουργία των οικοσυστημάτων παραγωγής μπορεί να προσφέρει σημαντικά κίνητρα για να παραμείνουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αντί να φύγουν στο εξωτερικό. Ένα οικοσύστημα μπορεί να περιλαμβάνει συνένωση υποδομών, εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, σύμπραξης με δημόσια πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με τρόπο που να μεγιστοποιεί τα οφέλη της επένδυσης στην συνεργασία.

….

Σας ευχαριστώ.

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                          Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Υπηρεσία Διαχείρισης Οφειλών Δημοσίου

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

March 13, 2015

Ολες οι μεταρρυθμίσεις εξήγγειλε ο Αλ. Τσίπρας, από την έδρα του ΟΟΣΑ

13/03/2015 Τμήμα της ομιλία  του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον ΟΟΣΑ Αγαπητέ Γενικέ Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Κυρίες και κύριοι, Με χαρά και τιμή βρίσκομαι εδώ για να […]
March 13, 2015

Σε δημόσια διαβούλευση η νέα ρύθμιση χρεών σε 100 δόσεις

13/03/2015 Το απόγευμα της Πέμπτης δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το «διορθωμένο» νομοσχέδιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο σε 100 δόσεις. Το «δώρο» […]
March 13, 2015

Διαπραγματεύσεις: Πρώτος στόχος οι ‘τρύπες’ στα πλεονάσματα

13/03/2015 Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας οι εκπρόσωποι των δανειστών, περιμένουν από την ελληνική πλευρά στοιχεία για την «τρύπα» 2 δισ. ευρώ στον δημοσιονομικό στόχο του […]
March 12, 2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’(ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000) ΑΥTΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α’/23.3.199

12/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – Τμ. B’ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ […]
Prev page

Next page