Νέα

30/04/2015

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4172/2013 οι υπηρεσίες που παρέχει διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 προβλέπεται ότι το εισόδημα από μισθωτή εργασία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 του Ν.4172/2013.

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τα προηγούμενα αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Φεβρουαρίου πού υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος:

Μέχρι 30 Απριλίου 2015

( Ν.4172/2013, άρθρο 12, 60, ΠΟΛ.1049/2014)

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                  Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF διαβούλευση για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων

Διαχείριση επιχειρήσεων σε κρίση

Ιδρύσεις Υπεράκτιων και αλλοδαπών εταιριών

Ρύθμιση Οφειλών – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

April 30, 2015

Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές μελών Δ.Σ.

30/04/2015 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4172/2013 οι υπηρεσίες που παρέχει διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, θεωρούνται εισόδημα από […]
April 30, 2015

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

30/04/2015 Μισθολογική Περίοδος Μαρτίου 2015Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012, οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή […]
April 30, 2015

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

30/04/2015 Εργοδοτικές και εργατικές εισφορέςΣύμφωνα με τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν […]
April 30, 2015

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT).

30/04/2015 Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο online σύστημα της Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. (http://eurostat.statistics.gr/intrastat/) ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τους μήνες τους οποίους πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή και παραδόσεις). Υποχρέωση […]
Prev page

Next page