Νέα

18/03/2015

Το πρόγραμμα αλιείας Χίου:

ΚΑΛΕΙ Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων:

 

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1:

αλιείς

συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.

Ποσοστά ενίσχυσης : 65%

Υποβολή προτάσεων  έως 13/04/2015

 

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

Ποσοστά ενίσχυσης : 60%

Υποβολή προτάσεων  έως 13/04/2015

 

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3 :

Ατοµικές Επιχειρήσεις και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ,Προσωπικές εταιρείες του εµπορικού νόµου,Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµίδας,Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, δηµοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Ποσοστά ενίσχυσης : 60%

Υποβολή προτάσεων  έως 30/04/2015

 

Στόχοι προγράμματος:

  1. Προώθηση του οικοτουρισµού, και ειδικότερα του αλιευτικού τουρισµού µε στόχο τη στήριξη ή/και αναδιάρθρωση και αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων
  2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
  3. Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων.
  4. Ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδοµής και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ελκυστικότητάς της περιοχής τόσο ως τουριστικό προορισµό όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  5. Προστασία και αναβάθµιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς
  6. ∆ιάδοση βέλτιστων πρακτικών µέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων των αλιευτικών περιοχών

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για την κατηγορία πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.2 η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή  έως την 13/04/2015.

Για την κατηγορία πράξεων 4.1.1.3 η υποβολή των προτάσεων του πρώτου κύκλου αξιολόγησης είναι δυνατή έως την 30/04/2015. Σε περίπτωση μη εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης διενεργείται δεύτερος κύκλος αξιολόγησης ίδιας διάρκειας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδότησης LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΧΙΟΥ.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

 

Πού θα απευθυνθώ  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

March 18, 2015

Πρόγραμμα επιδότησης leader αλιείας Χίου

18/03/2015 Το πρόγραμμα αλιείας Χίου: ΚΑΛΕΙ Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων:   Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1: αλιείς συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε άλλο […]
March 18, 2015

Μέχρι την τελική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων οι βεβαιώσεις – Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014.

18/03/2015 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ Σχετικά  με την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων  και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος […]
March 18, 2015

ΔΟΠΛΦ – Προθεσμίες φορολογικών δηλώσεων

18/03/2015 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Επιστολή κε Υπουργέ, Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Μαρτίου και δεν γνωρίζουμε βασικές λεπτομέρειες που αφορούν την φορολόγηση των εισοδημάτων του 2014, […]
March 18, 2015

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις

18/03/2015 Κατατέθηκε στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την επανεκκίνηση της Οικονομίας, προκειμένου να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τη ρύθμιση των 100 […]
Prev page

Next page