Νέα

17/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015


Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων1 με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε σε 864.512 άτομα. Από αυτά 461.000 (ποσοστό 53,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 403.512 (ποσοστό 46,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

– Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 346.876 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,12%) και οι 517.636 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,88%).

– Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.346 άτομα (ποσοστό 1,08%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 78.035 άτομα (ποσοστό 9,03%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 122.917 άτομα (ποσοστό 14,22%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 350.185 άτομα (ποσοστό 40,51%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 189.573 άτομα (ποσοστό 21,93%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 105.806 άτομα (ποσοστό 12,24%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.650 άτομα (ποσοστό 1,00%).

– Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 18.833 άτομα (ποσοστό 2,18%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 279.374 άτομα (ποσοστό 32,32%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 420.901 άτομα (ποσοστό 48,69%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 145.404 άτομα (ποσοστό 16,82%).

– Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 805.652 άτομα (ποσοστό 93,19%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 14.332 άτομα (ποσοστό 1,66%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 44.528 άτομα (ποσοστό 5,15%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε σε 196.709 άτομα όπου 70.814 (ποσοστό 36,00%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 125.895 (ποσοστό 64,00%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

– Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 77.169 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,23%) και οι 119.540 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,77%).

– Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.281 άτομα (ποσοστό 0,65%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 10.073 άτομα (ποσοστό 5,12%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 22.785 άτομα (ποσοστό 11,58%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 79.563 άτομα (ποσοστό 40,45%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 48.112 άτομα (ποσοστό 24,46%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 30.899 άτομα (ποσοστό 15,71%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.996 άτομα (ποσοστό 2,03%).

– Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.793 άτομα (ποσοστό 3,45%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 85.666 άτομα (ποσοστό 43,55%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 82.332 άτομα (ποσοστό 41,85%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.918 άτομα (ποσοστό 11,14%).

– Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 164.302 άτομα (ποσοστό 83,53%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 9.048 άτομα (ποσοστό 4,60%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.359 άτομα (ποσοστό 11,87%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2 για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 153.602 άτομα από τα οποία οι 100.775 (ποσοστό 65,61%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 52.827 (ποσοστό 34,39%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

– Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 72.247 είναι <άνδρες> (ποσοστό 47,04%) και οι 81.355 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 52,96%).

– Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 158 άτομα (ποσοστό 0,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 7.890 άτομα (ποσοστό 5,14%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 21.031 άτομα (ποσοστό 13,69%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 76.053 άτομα (ποσοστό 49,51%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 34.589 άτομα (ποσοστό 22,52%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 13.264 άτομα (ποσοστό 8,64%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 617 άτομα (ποσοστό 0,40%).

– Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 2.665 άτομα (ποσοστό 1,74%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 55.736 άτομα (ποσοστό 36,29%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 74.266 άτομα (ποσοστό 48,35%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 20.935 άτομα (ποσοστό 13,63%).

– Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 127.825 άτομα (ποσοστό 83,22%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 7.373 άτομα (ποσοστό 4,80%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 18.404 άτομα (ποσοστό 11,98%).

1 Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

2 Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                              Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

April 17, 2015

Σε 864.512 άτομα το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, για τον μήνα Φεβρουάριο 2015

17/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: [email protected] ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ […]
April 17, 2015

Σχέδιο για υποχρεωτική μεταφορά καταθέσεων δημοσίων φορέων στην ΤτΕ

17/04/2015 Σε όλες τις πιθανές πηγές ρευστότητας προσφεύγει το υπουργείο Οικονομικών, με τελευταία του εισήγηση –που προς το παρόν το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει εγκρίνει– την […]
April 17, 2015

Προς αναστολή η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία

17/04/2015 Το δρόμο της γενικής γραμματείας της κυβέρνησης  πήρε η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για την αναστολή εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία και […]
April 16, 2015

Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους καλεί ΟΤΑ και συνεταιρισμούς ο Δ. Στρατούλης

16/04/2015 Τη δυνατότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς […]
Prev page

Next page