Νέα

23/03/2015

ΠΡΟΣ
Υπουργείο Οικονομικών
Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων, κο Σαΐτη Ευθύμιο

ΚΑΤ’ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΘΕΜΑ : Παράταση για τις αλλαγές των κοινωφελών ιδρυμάτων στα μητρώα των Δ.Ο.Υ. βάσει τηςΠΟΛ.1003/31.12.2014.

Αξιότιμε κύριε Σαΐτη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014, θα χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στα μητρώα των Δ.Ο.Υ. για τα μικρά κοινωφελή ιδρύματα, λόγω των : άρθρο 1: παρ. 7, άρθρο 2: 2.2.γ.και 2.8, άρθρο 2: παρ.10 3.10.1.στ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31/12/2013 τα μικρά κοινωφελή ιδρύματα δεν είχαν θεωρηθεί νομικά πρόσωπα. Επομένως, μέχρι σήμερα δεν τηρούσαν βιβλία εσόδων- εξόδων, βάσει του Ν. 2039/1939 και του Ν. 4182/2013, ούτε είχαν υποχρέωση να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Πλέον μπαίνουν στα μητρώα των Δ.Ο.Υ. ως οντότητες έχοντας για πρώτη φορά λογιστικά αρχεία, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π..

Επιπλέον, σας τονίζουμε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των μικρών κοινωφελών ιδρυμάτων ήταν ιδιαίτερα διστακτικά και σε πολλά ιδρύματα δεν έχουν γίνει οι αλλαγές στα μητρώα των Δ.Ο.Υ., όπως θα έπρεπε.
Συνεπώς, θα χρειαστεί:

•    Να δοθούν διευκρινίσεις για τα παραπάνω και να υπάρξει ενημέρωση για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για κάθε κοινωφελές ίδρυμα.

•    Να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία που αφορά τις αλλαγές στα μητρώα.
Σε αναμονή της άμεσης απάντησής σας.

Με τιμή
το Δ.Σ.

Η απάντηση του υπ. Οικονομικών 

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015
Αθήνα, 17/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ.

Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX
Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Δ. Καρύδη 210-3638389 210-3641620
ΠΡΟΣ^ Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών Ελ. Βενιζέλου 75 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΘΕΜΑ: «Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος»
Απαντώντας στην από 20.2.2015 επιστολή σας, όσον αφορά την αρμοδιότητα μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014«Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», οι οποίες ισχύουν από 1.1.2015, οι κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από αυτό ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης) υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 2.8 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014 οι προαναφερόμενες οντότητες, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014, εντάσσονται για λογιστικούς σκοπούς στις «μεγάλες» οντότητες, με την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες οντοτήτων της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.). Επομένως εφαρμόζουν για την τήρηση των λογιστικών τους αρχείων το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε με την παράγραφο 3.10.1 της προαναφερόμενης ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι τα κοινωφελή ιδρύματα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ως οντότητες της παραγράφου 2δ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης), εντάσσονται για λογιστικούς σκοπούς στις «μεγάλες» οντότητες και ως εκ τούτου εφαρμόζουν για την τήρηση των λογιστικών τους αρχείων το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για τα θέματα μητρώου που θέτετε στην επιστολή σας αρμόδια να σας απαντήσει είναι η Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το Αυτοτελές τμήμα ΣΤ’ Μητρώου & Εγγραφής φορολογουμένων αυτής, στην οποία και κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, με συνημμένη την επιστολή σας.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Πηγή : Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Σχετικές μας υπηρεσίες

                                                  Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

March 23, 2015

Σε ερώτημα σχετικά με το λογιστικό σύστημα που πρέπει να τηρούν από 1.1.2015 τα κοινωφελή ιδρύματα προέβη ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών.

23/03/2015 ΠΡΟΣ Υπουργείο Οικονομικών Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων, κο Σαΐτη Ευθύμιο ΚΑΤ’ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΘΕΜΑ : Παράταση για τις αλλαγές των κοινωφελών […]
March 20, 2015

Από σήμερα έως και τις 27 Μαρτίου η ρύθμιση express – Ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Ε.

20/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 •    Από […]
March 20, 2015

ΟΑΕΕ: Σε μηνιαία βάση η πληρωμή εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών

20/03/2015 Σε μηνιαία βάση θα καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στον ΟΑΕΕ τις ασφαλιστικές εισφορές από την 1η Ιουνίου. Αυτό δήλωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων […]
March 20, 2015

Απλήρωτοι φόροι από 3,4 εκατ. πολίτες την τελευταία διετία

20/03/2015 Περισσότεροι από 3,4 εκατ. πολίτες δεν κατάφεραν την τελευταία διετία να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, είτε απέφυγαν να καταβάλουν τους οφειλόμενους φόρους. Οι εν […]
Prev page

Next page