Νέα

21/04/2015

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, ΑΞΟΝΑΣ 4, ΕΠΑΛ 2007-2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΩΔ 4.1.1 1.327.764,85 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
i. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΑΛΙΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔ. 4.1.1.1 195.000,00€

ii. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ ΚΩΔ. 4.1.1.2 721.764,85 €

iii. ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΩΔ. 4.1.1.3 411.000,00 €

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ των Κατηγοριών Πράξεων του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1: Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1) και είναι κατά προτεραιότητα μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3 : Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ( ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές Εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Για τις Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.3 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 16/06/2015 και ώρα 15:00.

Για την κατηγορία πράξεων 4.1.1.2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 23/06/2015 και ώρα 15:00.

 

Oι περιοχές παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας είναι οι:
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Αμβρακικού, Δήμος Ν. Σκουφά (Δ.Ε. Αράχθου και Δ.Ε. Κομμένου), Δήμος Αμφιλοχίας, Δήμος Ακτίου Βόνιτσας (εκτός ΔΔ Βόνιτσας) και Μεδεώνος (Δ.Δ. Τρύφου και Δ.Δ. Κατούνας) .

Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% – 65% αναλόγως τη μορφή του δικαιούχου, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό (αλιευτικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, οικοτουρισμός κλπ), μετατροπή-εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών για μη αλιευτική δραστηριότητα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων, οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση κλπ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ υλοποιεί στην περιοχή παρέμβασής της, ήτοι στους νομούς Άρτας, Πρέβεζας & Αιτ/νίας, το τοπικό πρόγραμμα Leader Αλιείας, διαθέτοντας ποσό δημόσιας δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (4.375.000€), που επιμερίζεται τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες επενδύσεις συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και γενικότερα στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδότησης LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

 

Πού θα απευθυνθώ  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

 

April 21, 2015

Πρόγραμμα επιδότησης leader αλιείας Αμβρακικού

21/04/2015 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, ΑΞΟΝΑΣ 4, ΕΠΑΛ 2007-2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΩΔ […]
April 21, 2015

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»

21/04/2015 Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων  (Προθεσμία: 1η Σεπτεμβρίου 2015) Κάντε κλικ Εδώ για να  δείτε αναλυτικά την πρόσκληση Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να […]
April 21, 2015

«Διασφαλισμένες μέχρι το τελευταίο ευρώ οι συντάξεις» αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας

21/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου «Διασφαλισμένες μέχρι το τελευταίο ευρώ οι συντάξεις» Με αφορμή δημοσιεύματα σε έντυπα και ηλεκτρονικά […]
April 21, 2015

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης προς τον Ο.Α.Ε.Ε. για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ν. 4321/2015

21/04/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 20/04/2015 Ο ΟΑΕΕ, στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους , από σήμερα, παρέχει διαδικτυακά (www.oaee.gr) […]
Prev page

Next page