ΕΣΠΑ : Κοινωνικές υποδομές στην Περιφέρεια Κρήτης / Δικαιούχοι: Δήμοι & Περιφέρεια Κρήτης και λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα / Υποβολές έως 28/9/2018 

ΕΣΠΑ : Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας / Δικαιούχοι: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου / Υποβολές έως 21/1/2019 
July 30, 2018
Παράταση Αναπτυξιακού νόμου ΝΕΑ ημερομηνία : Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
July 30, 2018

ΕΣΠΑ : Κοινωνικές υποδομές στην Περιφέρεια Κρήτης / Δικαιούχοι: Δήμοι & Περιφέρεια Κρήτης και λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα / Υποβολές έως 28/9/2018 

30/07/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

 

 

 

 

Κοινωνικές υποδομές στην Περιφέρεια Κρήτης

 

Κατασκευή – αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα προβλέπεται η χρηματοδότηση για την κατασκευής – αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής πρόνοιας (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Γηροκομεία, ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης, Στέγες ΑΜΕΑ, Ξενώνες Παιδιών-Εφήβων, Κέντρα Υποστήριξης κλπ.) και για τη δημιουργίας δομών στήριξης Ρομά.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι (περιφέρειας Κρήτης)
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
  • Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής

από 1/8/2018 έως 28/9/2018

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 712 02 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

 

 

 

Για την σχετική πρόσκληση του προγράμματος πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.