Leader < Πέλλας > Επιδότηση έως 100% – Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, Επιχειρήσεις, Σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , Δήμοι και άλλοι Δημόσιοι φορείς. Υποβολές έως 2/07/2018

ΕΣΠΑ 2018: Επιδότηση έως 50% για Υπηρεσίες Water Parks (νεροτσουλήθρων κλπ)
April 17, 2018
Πληρωμή ΚΕΑ Απριλίου 2018
April 18, 2018

Leader < Πέλλας > Επιδότηση έως 100% – Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, Επιχειρήσεις, Σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , Δήμοι και άλλοι Δημόσιοι φορείς. Υποβολές έως 2/07/2018

18/04/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

 

 

 

LEADER ΠΕΛΛΑΣ

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Συλλογικοί φορείς, σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων
 • ΟΤΑ κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
 • Δασικές Υπηρεσίες
 • Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους

Επιπλέον για τους δικαιούχους ισχύουν τα εξής: 1) Δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

 

Περίοδος υποβολής;

από 16/4/2018 έως 2/7/2018

 

 

Επιδότηση έως 100%

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Πέλλα μέσω του LEADER

 

Υποδράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας για την επέκταση και βελτίωση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων τα οποία χρησιμοποιούνται.

Υποδράση 19.2.4.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του αγροτικού πληθυσμού. Ενδεικτικές παρεμβάσεις που ενισχύονται είναι η δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών για δράσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως αγροτικά ιατρεία, Παιδικοί σταθμοί, δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, αθλητικές εγκαταστάσεις.

Υποδράση 19.2.4.3: Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας. Ενδεικτικά, ενέργειες που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι: Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (π.χ. γραφεία, κέντρα ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών), αναπλάσεις περιοχών φυσικού κάλλους, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (διαμόρφωση υπαίθριων χώρων όπως πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, δενδροφυτεύσεις, πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων, σήμανση δρόμων, κλπ.), δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου και σήμανση σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών για επισκέπτες και τουρίστες (π.χ. καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας) σε περιοχές της υπαίθρου συμπεριλαμβανομένου και του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Υποδράση 19.2.4.4: Ενέργειες προβολής, ανάδειξης και αξιοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής παρέμβασης. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Υποδράση 19.2.4.5: Έργα και ενέργειες που συνδέονται με την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης καθώς και εκπόνηση των αντίστοιχων αναγκαίων μελετών. Eνδεικτικές ενέργειες είναι η δημιουργία, επέκταση / εκσυγχρονισμός  μουσείων, βιβλιοθηκών, πολιτιστικών κέντρων κλπ., μελέτες καταγραφής της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, φορεσιών κλπ., έργα μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της φυσικής κληρονομιάς, όπως καθαρισμός, προστασία ή αποκατάσταση/ αναβάθμιση τοπίων και χώρων, ο καθαρισμός και αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών συστημάτων, έργα ανάδειξης – αποκατάστασης υποδομών αγροτικής κληρονομιάς (π.χ. μύλοι, πηγάδια, βρύσες, αναβαθμίδες, αλώνια, υδραγωγεία, γεφύρια, πατητήρια κλπ.), η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Υποδράση 19.2.5.1: Έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε  μονάδες μεταποίησης οι οποίες θα συνδέονται με γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των αντίστοιχων προϊόντων. Ενδεικτικές ενέργειες που ενισχύονται στα πλαίσια της δράσης είναι η μελέτη, κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτοτσιμεντόστρωση, τα οποία θα υλοποιηθούν σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Υποδράση 19.2.6.1: Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
Ενέργειες που στοχεύουν στην πρόληψη των ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, όπως οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί, τα πλημμυρικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των ανωτέρω απειλών.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Συλλογικοί φορείς, σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων
 • ΟΤΑ κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
 • Δασικές Υπηρεσίες
 • Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους

Επιπλέον για τους δικαιούχους ισχύουν τα εξής: 1) Δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τα υπό ίδρυση Νομικά Πρόσωπα απαιτείται σχέδιο καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης και σε κάθε περίπτωση απόκτηση ΑΦΜ πριν την ένταξη της πράξης. 2) Δικαιούχος δύναται να είναι το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του εν λόγω νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων.

 

 

Περίοδος υποβολής

από 16/4/2018 έως 2/7/2018

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ακολουθεί υποχρεωτικά την εξής διαδικασία:

 • Οι αίτησεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) έως την καταληκτική ημερομηνία, συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.
 • Στη συνέχεα  η υπογεγραμμένη αίτησης στήριξης και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται  έντυπα στην ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Πέλλας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  εντός 5 ημερολογιακών ημερών και ως ώρα 15:00 από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

 

 

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Πέλλας

Περιοχή παρέμβασης είναι το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας με εξαίρεση τις Δημοτικές Κοινότητες Έδεσσας και Γιαννιτσών.

 

 

Όροι και προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των έργων αποτελεί η πλήρωση όλων των κριτηρίων επιλεξιμότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των έργων αποτελεί η πλήρωση όλων των κριτηρίων επιλεξιμότητας της πρόσκλησης και η συγκέντρωση τουλάχιστον 30 βαθμών στα κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια).

 

 

Τι χρηματοδοτείται

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Δαπάνες για απόκτηση γης
 • Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Μελέτες
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 • Αξιοποίηση διαδικτύου
 • Διεξαγωγή ημερίδων και εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων-προσώπων σε εκδηλώσεις
 • Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων
 • Προβολή – προώθηση
 • Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων

 

 

 

Για την σχετική πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.