• Home
  • Νέα
  • ΟΔΗΓΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

09/08/2017
Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Για υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικά  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590 

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting  Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

 

ΚΟΙΝΣΕΠ : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΤΟΥΣ 2016

Ιδρύσεις Υπεράκτιων και αλλοδαπών εταιριών

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

                                                        Ξενοδοχεία

 

Τα ξενοδοχεία (κύρια τουριστικά καταλύματα) μπορούν να έχουν περισσότερες λειτουργικές μορφές: κλασικά ξενοδοχεία, μοτέλ, ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων, μικτού τύπου, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.

Υπεύθυνες για την αδειοδότηση των ξενοδοχείων είναι οι κατά τόπο Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). Ωστόσο για την αδειοδότηση ξενοδοχείων 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ι. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαδικασία Α.Ε.Π.Ο.

Ξενοδοχεία που εμπίπτουν στην κατηγορία Α των έργων του Παραρτήματος VI της με αρ. 1958/13.01.2012 υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, απαιτούν τη διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Στην περίπτωση αυτή για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Α΄ στάδιο: έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
Για ξενοδοχεία που εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α1 των έργων του Παραρτήματος VI, η Α.Ε.Π.Ο. εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ για όσα εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α2 η Α.Ε.Π.Ο. εκδίδεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Κατά το στάδιο αυτό ο αρμόδιος φορέας (Π.Υ.Τ. ή Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) γνωμοδοτεί για τη καταλληλότητα του γηπέδου / οικοπέδου του ξενοδοχείου και η Α.Ε.Π.Ο. επέχει θέση έγκρισης καταλληλότητας.

Β΄ στάδιο: έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ισχύει για 4 χρόνια. Αν στο διάστημα αυτό εκδοθεί άδεια δόμησης, η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής.

Διαδικασία ΠΠΔ

Ξενοδοχεία που εμπίπτουν στην κατηγορία Β των έργων του Παραρτήματος VI της με αρ. 1958/13.01.2012 υπουργικής απόφασης υπάγονται αυτοδίκαια σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και η σχετική διαδικασία περιγράφονται στην με αρ. 59845/3.12.2012 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3438 Β΄).

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση Α.Ε.Π.Ο. και για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Α΄ στάδιο: έγκριση καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα (Π.Υ.Τ. ή Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.
Β΄ στάδιο: έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
Οι προδιαγραφές και τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγκρίσεων καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στο π.δ. 43/2002 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (Φ.Ε.Κ. 43 Α΄), όπως ισχύει.

ΙΙ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Σε περίπτωση που το ξενοδοχείο περιλαμβάνει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και κολυμβητικές δεξαμενές, υποβάλλεται ταυτόχρονα αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών. Με τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. το κατάλυμα κατατάσσεται στην αντίστοιχη προς τις προδιαγραφές του κατηγορία αστέρων.

Δικαιολογητικά: Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των άρθρων 150-155 του ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82 Α΄)

Προθεσμία χορήγησης Ε.Σ.Λ.: 10 ημέρες από την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου του καταλύματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας τεκμαίρεται η έκδοση του Ε.Σ.Λ.

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ξενοδοχεία μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε ξενοδοχεία μπορείτε να βρείτε και στην εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ERMIS

Τεχνική Υπηρεσία της ILF consulting

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting