• Home
 • Νέα
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜ Επιχειρήσεων & ΜΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜ Επιχειρήσεων & ΜΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS

     09/11/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERASMUS PLUS

Βασική δράση 2 : Στρατηγικές Συμπράξεις

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις είναι διεθνικές και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος

Ποιος μπορεί να συμμετέχει:

 • μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ∙
 • μια δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • ένα ινστιτούτο ερευνών
 • ένα ίδρυμα
 • μια πολιτιστική οργάνωση, βιβλιοθήκη, μουσείο

Ένας εξ αυτών αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή-αιτούντα φορέα και οι υπόλοιποι φορείς συνιστούν τους εταίρους.

Αντικείμενα πρότασης:

Η συνεργασία φορέων σε μια διακρατική στρατηγική σύμπραξη μπορεί ενδεικτικά να δημιουργήσει τα ακόλουθα προϊόντα-αποτελέσματα, ως απόρροια της ανίχνευσης μιας συγκριμένης ανάγκης και την προσπάθειας ικανοποίησής της:

 • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Οδηγοί
  • Έρευνες-Μελέτες
  • Ανίχνευση αναγκών μέσω σχεδιασμού ερωτηματολογίων και μελέτης/ή ερμηνείας των αποτελεσμάτων αυτών
  • Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
  • Πραγματοποίηση workshops, ομάδων εργασίας, προγραμμάτων κατάρτισης, blended learning, k.o.k.
  • Eκπόνηση εκδόσεων, φυλλαδίων, κ.ο.κ.
  • Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων
  • Παραγωγή πλάνου διασφάλισης ποιότητας
  • Εκπόνηση σχεδίου διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης:

Η μέγιστη παρεχόμενη επιχορήγηση για Στρατηγικές Συμπράξεις είναι 150.000 ΕΥΡΩ ανά έτος. Μια στρατηγική σύμπραξη με διάρκεια δύο (2) ετών μπορεί να επιχορηγηθεί με το ανώτατο ποσό των 300.000€ και με διάρκεια τριών (3) ετών με το ανώτατο ποσό των 450.000€.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ERASMUS+

Βασική δράση 2 : Στρατηγικές Συμπράξεις

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + ΟΛΕΣ οι  Προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και Δράσεις. Ποσοστό χρηματοδότησης έως 80%

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

Βάσει του στόχου του σχεδίου, οι Στρατηγικές Συμπράξεις θα πρέπει να διαθέτουν το καταλληλότερο και ευρύτερο φάσμα εταίρων ώστε να αξιοποιούν τις διαφορετικές εμπειρίες, τα προφίλ και τη συγκεκριμένη εξειδίκευση του καθενός εξ αυτών και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίζουν σημαντικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας για το σχέδιό τους.

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις είναι διεθνικές και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Ένας εξ αυτών αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή-αιτούντα φορέα και οι υπόλοιποι φορείς συνιστούν τους εταίρους.

Η εταιρική σχέση μπορεί να διαθέτει έως και 10 φορείς-οργανισμούς.
Για παράδειγμα, οργανισμοί που μπορούν να συμμετέχουν είναι οι εξής:

 • ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
 • ένα σχολείο/ινστιτούτο/κέντρο εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ∙
 • μια δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • ένας δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • ένας κοινωνικός εταίρος ή άλλος αντιπρόσωπος του επαγγελματικού βίου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών/επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • ένα ινστιτούτο ερευνών
 • ένα ίδρυμα
 • ένα διεπιχειρησιακό κέντρο κατάρτισης
 • επιχειρήσεις παροχής κοινής κατάρτισης (συνεργατικής κατάρτισης)
 • μια πολιτιστική οργάνωση, βιβλιοθήκη, μουσείο
 • ένας φορέας που παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματικές συμβουλές και υπηρεσίες ενημέρωσης
 • ένας φορέας πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Γενικός κανόνας για τις Στρατηγικές Συμπράξεις είναι η στοχοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που εδρεύουν σε Χώρες του Προγράμματος. Ωστόσο, οι οργανισμοί των Χωρών Εταίρων μπορούν να εμπλακούν σε μια Στρατηγική Σύμπραξη ως εταίροι (όχι ως αιτούντες), αν η συμμετοχή τους δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία για το σχέδιο.

 

Διάρκεια σχεδίου

Η διάρκεια είναι 2 ή 3 έτη και πρέπει να καθοριστεί στο στάδιο της αίτησης, βάσει του στόχου του σχεδίου και του τύπου δραστηριοτήτων που θα οργανώνονται προοδευτικά.

 

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Η συνεργασία φορέων σε μια διακρατική στρατηγική σύμπραξη μπορεί ενδεικτικά να δημιουργήσει τα ακόλουθα προϊόντα-αποτελέσματα, ως απόρροια της ανίχνευσης μιας συγκριμένης ανάγκης και την προσπάθειας ικανοποίησής της:

 • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Οδηγοί
  • Έρευνες-Μελέτες
  • Ανίχνευση αναγκών μέσω σχεδιασμού ερωτηματολογίων και μελέτης/ή ερμηνείας των αποτελεσμάτων αυτών
  • Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
  • Πραγματοποίηση workshops, ομάδων εργασίας, προγραμμάτων κατάρτισης, blended learning, k.o.k.
  • Eκπόνηση εκδόσεων, φυλλαδίων, κ.ο.κ.
  • Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων
  • Παραγωγή πλάνου διασφάλισης ποιότητας
  • Εκπόνηση σχεδίου διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης

Η μέγιστη παρεχόμενη επιχορήγηση για Στρατηγικές Συμπράξεις είναι 150.000 ΕΥΡΩ ανά έτος. Μια στρατηγική σύμπραξη με διάρκεια δύο (2) ετών μπορεί να επιχορηγηθεί με το ανώτατο ποσό των 300.000€ και με διάρκεια τριών (3) ετών με το ανώτατο ποσό των 450.000€.
Το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα καθορισμένο σύνολο στοιχείων κόστους, από τα οποία οι αιτούντες θα πρέπει να επιλέγουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ2 προτείνεται στους αιτούντες να επιλέξουν κατηγορίες δαπάνης για το σχέδιο τους από ένα μενού προτεινόμενων επιλέξιμων δαπανών:

 • Διαχείριση Σχεδίου και Υλοποίηση
  • Διακρατικές Συναντήσεις της Σύμπραξης
  • Πνευματικά Προϊόντα
  • Πολλαπλασιαστικές Δράσεις
  • Ειδικές Κατηγορίες Δαπανών κατ’ εξαίρεση
  • Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Γλωσσική Υποστήριξη

Υπηρεσίες Έρευνας- Μελέτης- Καινοτομίας

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting