• Home
  • Νέα
  • Νέα οφέλη με 100% απαλλαγή φέρνει για τους αγρότες ο Νέος Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

Νέα οφέλη με 100% απαλλαγή φέρνει για τους αγρότες ο Νέος Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

17/10/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Νέα οφέλη για τους αγρότες φέρνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Οι αγρότες μπορούν να διεκδικήσουν μέχρι και το 100% της επιδότησης σε μετρητά. Μοναδική προϋπόθεση για την ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο είναι η αποδεδειγμένα ίδια συμμετοχή του κάθε επενδυτικού φορέα, σε ποσοστό 25% του συνολικού κόστους.

Στην πράξη αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την εφημερίδα «Εθνος» ότι για μια ομάδα παραγωγών, έστω και δύο ατόμων, η ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών γίνεται εφικτή. Επομένως, πρόκειται για χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μέσα από συμπράξεις μπορούν να υλοποιήσουν ακόμη και φιλόδοξα σχέδια. Στις σημερινές συνθήκες, οι δρόμοι της ανάπτυξης περνούν μέσα από την ένταση της εξαγωγικής προσπάθειας. Με τυποποιημένα, επώνυμα και αναγνωρισμένα προϊόντα.

Η χώρα μας έχει αυτές τις δυνατότητες ως σημαντική δύναμη παραγωγής όχι μόνο στο ελαιόλαδο. Τα νέα εργαλεία δημιουργούν προϋποθέσει για αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Στην ανάπτυξη συνολικά της γεωργικής παραγωγής αλλά και στην  αξιοποίηση του νόμου ανά δραστηριότητα, περιοχή και μέγεθος επιχείρησης.

Οι ομάδες παραγωγών, οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν ανάλογα με το είδος της επένδυσης που θέλουν να κάνουν και την περιοχή που δραστηριοποιούνται να αναζητήσουν τα κίνητρα και στα τρία καθεστώτα ενίσχυσης , ιδιαίτερα στο καθεστώς ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού που οι υποβολές λήγουν 28/04/2017, αναφέρεται:

Καθεστώς ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση).

Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να αφορούν τη δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού -όχι παλαιότερου των επτά ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης του- και να ανήκει σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει.

Ενισχύονται δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώματες), στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα.

Το είδος της ενίσχυσης που προβλέπεται είναι φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων.

Η φορολογική απαλλαγή δίνεται στο 100% των προβλεπόμενων ποσοστών ενισχύσεων όπως αυτοί ορίζονται από τον από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting (Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)

Πληρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting