• Home
  • Νέα
  • Δράση επιχορηγήσεις για τη στήριξη των εθνικών ή διακρατικών σχεδίων για την αποφυγή διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά. Προθεσμία: 28/2/2017

Δράση επιχορηγήσεις για τη στήριξη των εθνικών ή διακρατικών σχεδίων για την αποφυγή διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά. Προθεσμία: 28/2/2017

16/09/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

ΘΕΜΑ: Δράση επιχορηγήσεις για τη στήριξη των εθνικών ή διακρατικών σχεδίων για την αποφυγή διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά

αναγνωριστικό Θέμα: REC-RDIS-DISC-AG-2016

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22, Ιουνίου, 2016

Τύπους δράσεων: REC-AG REC Δράση επιχορήγησης

DeadlineModel:

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης: ενός σταδίου

15 Δεκεμβρίου 2016

Προθεσμία: 28 του Φεβρουαρίου 2017 17:00:00

θέμα Περιγραφή

Έκταση:

  1. Προτεραιότητες και δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν

1.1. προτεραιότητες

Στην παρούσα πρόσκληση, η Επιτροπή επιθυμεί να υποστηρίξει δραστηριότητες που αντιμετωπίσει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο διακρίσεων: φυλετικής ή εθνοτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους / νεότεροι άνθρωποι, των θρησκευτικών μειονοτήτων και των ΡΟΜΑ.

Οι τομείς προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι:

  1. Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού στην κοινωνία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ΡΟΜΑ.

 

  1. Η διαχείριση της διαφορετικότητας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: προσδιορισμός των υφιστάμενων πρακτικών, αποτίμηση των παροχών διαχείρισης της διαφορετικότητας, και της ευαισθητοποίησης. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορεί να συνδέεται με την έναρξη και την εφαρμογή της Διαφορετικότητας Χάρτες.

 

  1. Ρομά: δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση των επιβλαβών στερεοτύπων των Ρομά και στηρίζοντας έτσι την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.

 

  1. Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και της μη διάκρισης με βάση την ηλικία (ιδιαίτερα των νέων).

Προτεραιότητα θα δοθεί για τη χρηματοδότηση τουλάχιστον ένα έργο σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες τέσσερις τομείς προτεραιότητας, με την επιφύλαξη της επιλεξιμότητας και την επίτευξη επαρκούς όριο ποιότητας σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης.

1.2. Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτού του θέματος

Η παρούσα πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες για:

κατάρτιση των επαγγελματιών

αμοιβαία μάθηση, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συμμετέχουσες χώρες

δραστηριότητες διάδοσης και ευαισθητοποίησης (σε τοπικό επίπεδο), όπως σεμινάρια, συνέδρια, εκστρατείες ή κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις δραστηριότητες Τύπου

Θέμα προϋποθέσεις και τα έγγραφα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις διατάξεις κάτω πριν από την προετοιμασία της αίτησής σας.

  1. Κατάλογος των επιλέξιμων χωρών

Τα κράτη μέλη (ΚΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων διαμερισμάτων τους, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν

  1. Επιλεξιμότητα και το παραδεκτό συνθήκες

2.1 Επί του παραδεκτού απαιτήσεις που περιγράφονται στο σημείο 1 του μέρους Γ του Οδηγού για τους αιτούντες

2.2 Επιλεξιμότητα του αιτούντος και των εταίρων

Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή διεθνείς οργανισμούς. Οι οργανισμοί οι οποίοι είναι κερδοσκοπικές πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

2.3 Επιλεξιμότητα της αίτησης

(Α) Η επιχορήγηση της ΕΕ που εφαρμόζεται για τους οποίους δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 150 000 ευρώ ή μεγαλύτερη από 500 000 ευρώ

(Β) Το σχέδιο δεν πρέπει να έχει αρχίσει πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης

(Γ) Η διάρκεια του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Η ILF consulting 

αναλαμβάνει την υποστήριξη και στο πρόγραμμα , όλης της σύνταξης των προτάσεων και  υποβολής  και των διαδικασιών της υποστήριξης του ελέγχου και της επαλήθευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μετά την χρηματοδότηση και για όλη την διάρκεια του έργου.

Ακόμα : H ILF consulting διαθέτη τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρος, Πολώνια , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

 

 

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting