• Home
  • Νέα
  • ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

07/09/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Προς:
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του
Κράτους
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β) Δ/νσεις Διοίκησης
2) Δήμους της Χώρας
ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων Πόλεων για την Κλιματική
Αλλαγή («Mayors Adapt»): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
ΣΧΕΤ: To υπ’αριθ.26304/23-7-2015 έγγραφό μας
1. Γενικά
Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή (Mayors Adapt – «Οι Δήμαρχοι προσαρμόζονται») –
συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2014 για να
κινητοποιήσει τις πόλεις στην ανάληψη δράσης για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή. Οι πόλεις που υπογράφουν την πρωτοβουλία αυτή
δεσμεύονται να συμβάλουν στο βασικό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης
τοπικής στρατηγικής προσαρμογής ή την ενσωμάτωση της προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή σε σχετικά υφιστάμενα σχέδια. Το Mayors Adapt
αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει την υποστήριξη των τοπικών
δραστηριοτήτων, να παρέχει μια πλατφόρμα για την μεγαλύτερη εμπλοκή και
δικτύωση των πόλεων, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και τα μέτρα που απαιτούνται. Εκτός
από τη στήριξη των συνολικών στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για την
Ε λ λ η ν ικ ή
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 12/9/2016
2
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία επιδιώκει να καταστήσει την
Ευρώπη πιο ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, οι πόλεις που
προσυπογράφουν την πρωτοβουλία «Mayors Adapt» συμφωνούν να
εκπονήσουν στρατηγικές τοπικής προσαρμογής ή να περιλαμβάνουν σχετική
δράση στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχεδίων. Οι εν λόγω πόλεις οφείλουν να
υποβάλουν τις στρατηγικές τους εντός δύο ετών, και εκθέσεις προόδου ανά
διετία.
2. Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή
Μετά την επιτυχία της περυσινής πρόσκλησης, άλλες 8 πόλεις καλούνται να
λάβουν μέρος στο πρόγραμμα αδελφοποίησης πόλεων για την κλιματική
αλλαγή. Η πρωτοβουλία Mayors Adapt προσφέρει στις ευρωπαϊκές πόλεις
την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια σειρά ανταλλαγών προκειμένου να
ενισχυθούν οι δυνατότητες και οι γνώσεις των στελεχών των δημοτικών
αρχών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι
επισκέψεις αδελφοποίησης των πόλεων θα συνδέσουν ευρωπαϊκές πόλεις
που μόλις ξεκινούν τις δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (learning
cities) με πόλεις, οι οποίες διαθέτουν επιτυχημένες στρατηγικές για τη
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των περιοχών τους (mentor cities). Ο στόχος
αυτών των ανταλλαγών είναι να επιτρέψει στα στελέχη των τοπικών αρχών να
δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες συνεργασίες με συναδέλφους τους από
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα ή
υλοποιούν παρεμφερείς πολιτικές για το περιβάλλον. Οι επισκέψεις θα
πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και 20
Ιανουαρίου 2017. Πόλεις που ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα του 2015 δεν
έχουν δικαίωμα εκ νέου υποβολής υποψηφιότητας.
3. Τρόπος υποβολής προτάσεων και προθεσμία
Οι ενδιαφερόμενοι δήμοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με
ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τη
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 12/9/2016
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: [email protected])
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: [email protected])
3) ΠΕΔ της Χώρας
4) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: [email protected])
5) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: [email protected])
6) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: [email protected])
7) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: [email protected])
Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 12/9/2016
4
(E-mail: [email protected])
8) Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη, Επικεφαλής Κέντρων
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουμπλή
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Πουλάκη
4. Όλες τις Γενικές Δ/νσεις του Υπουργείου μας
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και δράσεις-
Διεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ- Προγράμματα & Συνεργασίες-
Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις)
6. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting (Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)

Πληρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting