• Home
  • Νέα
  • Ειδικές περιοχές ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου.

Ειδικές περιοχές ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου.

26/08/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Ειδικές περιοχές ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου.

Με βασική στόχευση την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας έγινε επισταμένη προσπάθεια ανάδειξης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της, οι οποίες χαρακτηριζόμενες  στο νόμο ως  «Ειδικές  Περιοχές»  εντάχθηκαν  στις  «Ειδικές  Κατηγορίες  Ενίσχυσης».  Οι

«Ειδικές  Περιοχές»  δεν προσκρούουν  στην κατηγοριοποίηση  του ΧΠΕ με βάση το

ΑΕΠ.  Αντιθέτως,  αναπτύσσονται  στην  ίδια  βάση  συμπληρώνοντάς   την,  με  τον εντοπισμό πρόσθετων  εμποδίων για τις περιφερειακές ανισότητες, όπως η ορεινότητα των  περιοχών,  το  μικρό  μέγεθος  των  νησιών,  ο  φθίνων  πληθυσμός  κ.τ.λ.  Τα πρόσθετα αυτά ανασχετικά της ανάπτυξης στοιχεία δεν αναδεικνύονται επαρκώς μέσω του ΑΕΠ, το οποίο δεν αποτελεί αξιόπιστο  αναπτυξιακό  δείκτη, ειδικά ως προς τη δεδομένη ενδημική φοροδιαφυγή, η οποία κατά βάση κατανέμεται άνισα μεταξύ περιφερειών και νομών.

Ειδικότερα στον Α.Ν. μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως «ειδική» εφόσον πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

ορεινή περιοχή (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση  της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εκτός Δημοτικών Ενοτήτων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας): το δημοτικό και κοινοτικό διαμέρισμα, του οποίου η επιφάνεια είναι κατ’ εξοχήν κεκλιμένη και ανώμαλη, διακόπτεται από χαράδρες ή καλύπτεται από απότομους ορεινούς όγκους, οι οποίοι δημιουργούν στο έδαφος βαθιές και πολλαπλές πτυχώσεις με υψομετρικές διαφορές σημείων των δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων πάνω από 400 μέτρα. Επίσης, το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, του οποίου ολόκληρη η επιφάνεια ή μεγάλο μέρος αυτής βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

παραμεθόρια περιοχή: περιοχή, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τα ηπειρωτικά σύνορα. Ως προς τα θαλάσσια σύνορα, παραμεθόριες περιοχές λογίζονται τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και των νησιών του Νομού Δωδεκανήσων

νησιωτική  περιοχή:  νησιά  με  μόνιμο  πληθυσμό  μικρότερο  των  3.100  κατοίκων, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011

περιοχή με μείωση πληθυσμού (η μεταβολή αναφέρεται στα αποτελέσματα των απογραφών του 2011 και του 2001 και αφορά ρυθμό μεταβολής μόνιμου πληθυσμού άνω του 30%).

Ο όρος «περιοχή» αφορά σε Δημοτική Ενότητα, η οποία αποτελεί εδαφική περιφέρεια του Δήμου σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης   Διοίκησης  του  Προγράμματος   «Καλλικράτης».   Η  επιλογή  των κριτηρίων σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας ως γεωγραφικής περιοχής αναφοράς και όχι  σε  επίπεδο  νομού  ή  περιφέρειας  έγινε,  προκειμένου  να  είναι  πιο  ευχερής  η ανάδειξη των μεγάλων ανισοτήτων που παρατηρούνται στο εσωτερικό τους.

Οι Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες στο πλαίσιο του Α.Ν. χαρακτηρίζονται ως «ειδικές», είναι 453 και αντιπροσωπεύουν το 43,8% του συνόλου των Δημοτικών Ενοτήτων της χώρας. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε 2.106.079 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 19,47% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της χώρας. Στις «Ειδικές Περιοχές» συμπεριλαμβάνονται  επίσης 165 νησιά, τα οποία δεν υπάγονται  σε κάποια από τις

«Ειδικές»  Δημοτικές  Ενότητες  ούτε  συγκροτούν  αυτοτελή  Δημοτική  Ενότητα.  Από

αυτά,  τα  164  νησιά  υπάγονται  σε  66  Δημοτικές  Ενότητες  και  το  ένα  (Θηρασία) αποτελεί  Δημοτική  Κοινότητα  της  Δημοτικής  Ενότητας  της  Οίας.  Ο  συνολικός πληθυσμός των νησιών αυτών είναι 969 κάτοικοι. Συνεπώς, ο συνολικός πληθυσμός των «Ειδικών Περιοχών» του Α.Ν. ανέρχεται σε 2.107.048 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί   στο   19,48%   του  συνολικού   μόνιμου   πληθυσμού   της  χώρας   (βλ. Παράρτημα Νόμου).

Η εφαρμογή διαφοροποιημένης στρατηγικής για τις «ειδικές περιοχές» ως στόχο έχει να συμβάλει στην εδαφική και δημογραφική συνοχή μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας  και τη διασφάλιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η προσπάθεια για ανάδειξη της τοπικότητας αποτελεί μία από τις καινοτομίες του Α.Ν.

Αντί επομένως να υπαχθούν στο συγκεκριμένο προνομιακό καθεστώς συλλήβδην περιοχές που είτε βρίσκονται κοντά στα σύνορα είτε φιλοξενούν στα διοικητικά τους όρια Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές, σε συνέχεια πρακτικών οι οποίες στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, επιλέχθηκε μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση, ώστε να συμπεριληφθούν ευρύτερα σύνολα λιγότερο ευνοημένων Δημοτικών Ενοτήτων.

Για όλες τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις click ΕΔΩ 

Νέος επενδυτικός – Αναπτυξιακός νόμος ( ΦΕΚ Α 117 – 22.06.2016 ) Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

*Ενημερωτικό υλικό και ειδήσεις – νέα απο την ILF consulting σχετικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

*& σχετικά για παρατάσεις και άλλες διατάξεις που αφορούν σε Ν.3299/04 και 3908/11 < Προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων >

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting (Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)

Πλήρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting