• Home
 • Νέα
 • Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Καινοτομίες του νέου νόμου.

Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Καινοτομίες του νέου νόμου.

22/07/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Για Όλες τις Επιλέξιμες Δραστηριότητες – Δράσεις και την Επιλεξιμότητα των ΚΑΔ click ΕΔΩ

 

Καινοτομίες του νέου νόμου

Ο  νέος  Αναπτυξιακός  Νόμος υιοθετεί καινοτομικές  προσεγγίσεις  για την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα:

 • Διαφοροποίηση της σύνθεσης των χρηματοδοτικών μέσων με έμφαση σε χρήση φορολογικών απαλλαγών, καθώς έτσι δεν ενισχύεται πλέον η πραγματοποίηση δαπανών  ανεξαρτήτως  τελικού  αποτελέσματος,  όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως η απόδοση της επένδυσης. Επιπλέον, παρέχονται  στοχευμένες  επιχορηγήσεις  ιδίως  προς φορείς με αυξημένη ανάγκη  κεφαλαιακής  ενίσχυσης,  αλλά και επιπλέον  κίνητρα επενδυτικής επιλογής, με τη μορφή επιδότησης μισθολογικού κόστους, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (Funds), σταθεροποίησης συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, επιτάχυνσης διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων∙
 • ορισμός  του  ύψους  της  επιχορήγησης   στο  70%  του  επιτρεπόμενου, προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής να είναι ισοδύναμες σε καθαρή παρούσα αξία με το κίνητρο της επιχορήγησης∙
 • καθιέρωση πλαφόν  στο  ύψος  των  ενισχύσεων  (5  εκ.  ανά  επενδυτικό σχέδιο,   10   εκ.   ανά   επιχείρηση,   20   εκ.   ανά   όμιλο   επιχειρήσεων), προκειμένου να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις και να αποφευχθεί η ανισοβαρής συγκέντρωση κρατικών ενισχύσεων σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις/ομίλους ∙
 • θέσπιση «Ειδικών Κατηγοριών Ενίσχυσης», οι οποίες προσδιοορίζονται με γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και με κριτήρια μορφής/επίδοσης, και δύνανται να  ενισχυθούν   με   επιχορηγήσεις,   όταν   άλλως   δεν   παρέχονται,   ή μεγαλύτερο ύψος επιχορηγήσεων, όταν παρέχονται. Οι στόχοι της επιπλέον ενίσχυσης  “Ειδικών Κατηγοριών”  αυτής είναι η καταπολέμηση  διαφόρων ειδών μειονεξιών (κοινωνικοοικονομικών ­ γεωγραφικών), η ενίσχυση συγκεκριμένων  επιχειρηματικών μορφών και η ενίσχυση επιχειρήσεων με σημαντική επίδοση σε αναπτυξιακά υποσχόμενους τομείς,
 • απλοποίηση των διαδικασιών με στόχους:

τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών με ταυτόχρονη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος [ιδίως:  Ενισχύσεις  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού,  Ταμεία Συμμετοχών (Funds), Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους],

διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα στάδια της ενίσχυσης ενός έργου (από την αξιολόγηση έως την ολοκλήρωση), καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές   και  μετέπειτα   δικαιούχοι   θα  έχουν   τη  δυνατότητα ελέγχου της πορείας του έργου τους.

 

 • παροχή δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είτε με ίδια κεφάλαια είτε με μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, με παράλληλη αυστηροποίηση των όρων εξωτερικής  χρηματοδότησης  για τη διασφάλιση  του δημόσιου συμφέροντος∙
 • αξιολόγηση  (ongoing   και   ex   post)   της   εφαρμογής,   αλλά   και   των ωφελημάτων και συνεπειών των ρυθμίσεων του νόμου για την επιχειρηματικότητα,
 • Δυνατότητα λήψης επιχορήγησης από υφιστάμενη επιχείρηση, υπό τον όρο της εμφάνισης κερδών τουλάχιστον σε μία χρήση από τις τελευταίες 7 πριν την υπαγωγή.  Δεδομένης  της στενότητας  των κρατικών πόρων, θα ήταν δημοσιονομικά ανεύθυνο και αδόκιμο να συνεχιστεί η   πρακτική της κεφαλαιακής  ενίσχυσης  επιχειρήσεων,  οι  οποίες  σωρεύουν  ζημιές  επί μακρά σειρά ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να επωφεληθούν των ενισχύσεων  μόνο  μέσω  των  φορολογικών  διευκολύνσεων,  γεγονός που βεβαίως προϋποθέτει κερδοφόρες διαχειριστικές χρήσεις.. ∙
 • υιοθέτηση ουσιωδώς  διαφορετικής  διαδικασίας  σχεδιασμού  και σύνταξης του αναπτυξιακού  νόμου: ήτοι, ουσιαστική  διαβούλευση  επί μήνες μέσω συναντήσεων με περισσότερους από 70 φορείς και επεξεργασία περισσότερων των 160 γραπτών υπομνημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ουσιαστική συμμετοχή της αρμόδιας υπηρεσίας στη διαδικασία αυτή και  στην  αξιοποίηση  της  συσσωρευμένης  τεχνογνωσίας  της, καθώς και στην   συνεχή   εμπλοκή   των   λοιπών   κρατικών   φορέων   με   συναφές αντικείμενο.

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

 

 

 

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting