• Home
 • Νέα
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΤΑ ΜΚΟ ΚΟΙΝΣΕΠ : Περίοδος υποβολής από 10/6/2016 έως 11/7/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΤΑ ΜΚΟ ΚΟΙΝΣΕΠ : Περίοδος υποβολής από 10/6/2016 έως 11/7/2016

27/06/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Δομή παροχής βασικών αγαθών στην Περιφέρεια Αττικής (κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο)

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ α΄ βαθμού / Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής
 • Νομικά Πρόσωπα των Δήμων (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί Δημοτικοί Φορείς)
 • ΜΚΟ (συμπράττοντας υποχρεωτικά με τον οικείο Δήμο)

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Περίοδος υποβολής

από 10/6/2016 έως 11/7/2016

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Αττικής

Δομή παροχής βασικών αγαθών στην Περιφέρεια Αττικής (κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο)

 

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο: Αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ., σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
 • Δομή Παροχής Συσσιτίου: Αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή και  παροχή συσσιτίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
 • Κοινωνικό Φαρμακείο: Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
 • Ωφελούμενοι: Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι άτομα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.)

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η Δομή Παροχής Συσσιτίου μπορούν να συλλειτουργούν, ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο υποχρεωτικά πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό χώρο.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ α΄ βαθμού / Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής
 • Νομικά Πρόσωπα των Δήμων (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί Δημοτικοί Φορείς)
 • ΜΚΟ (συμπράττοντας υποχρεωτικά με τον οικείο Δήμο)
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 4019/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12) / (συμπράττοντας υποχρεωτικά με τον οικείο Δήμο)

Περίοδος υποβολής

από 10/6/2016 έως 11/7/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη …

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στηνΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Αττική» 2014-2020 στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος, ΤΚ 117 41, Αθήνα.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικάαποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος, ΤΚ 117 41, Αθήνα συνημμένα με την υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της Δομής / των Δομών για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί στην Απόφαση Ένταξης.  Οι δαπάνες λειτουργίας περιλαμβάνουν:

 • τις άμεσες δαπάνες προσωπικού (δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης και συμβάσεις έργου, οι οποίες (συμβάσεις έργου) αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και μόνο), και
 • τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κλπ. Οι λοιπές δαπάνες θα αποζημιωθούν ως κατ΄αποκοπή ποσοστό 30% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών  προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015).

Προϋπολογισμός

€ 11.000.000

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το 120% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης στις περιπτώσεις που από την αξιολόγηση των προτάσεων προκύπτει ισοβαθμία σε σχέση με την τελευταία προς ένταξη πρόταση.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 73ΣΤ7Λ7-ΚΡΤ-1

 

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

 

Η ILF consulting 

αναλαμβάνει την υποστήριξη και στο πρόγραμμα , όλης της σύνταξης των προτάσεων και  υποβολής  και των διαδικασιών της υποστήριξης του ελέγχου και της επαλήθευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μετά την χρηματοδότηση και για όλη την διάρκεια του έργου.

Ακόμα : H ILF consulting διαθέτη τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρος, Πολώνια , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting