• Home
  • Νέα
  • Νέος Αναπτυξιακός νόμος :Τι είναι ο αναπτυξιακός νόμος; και οι Καινοτομίες του νέου νόμου.

Νέος Αναπτυξιακός νόμος :Τι είναι ο αναπτυξιακός νόμος; και οι Καινοτομίες του νέου νόμου.

26/06/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

ΕΣΠΑ ανοιχτό για υποβολές

Τί είναι ο αναπτυξιακός νόμος;

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.
Καινοτομίες του νέου νόμου

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος υιοθετεί καινοτομικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα:
● Διαφοροποίηση της σύνθεσης των χρηματοδοτικών μέσων με έμφαση σε χρήση φορολογικών απαλλαγών, καθώς έτσι δεν ενισχύεται πλέον η πραγματοποίηση δαπανών ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως η απόδοση της επένδυσης. Επιπλέον, παρέχονται στοχευμένες επιχορηγήσεις ιδίως προς φορείς με αυξημένη ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης, αλλά και επιπλέον κίνητρα επενδυτικής επιλογής, με τη μορφή επιδότησης μισθολογικού κόστους, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (Funds), σταθεροποίησης συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, επιτάχυνσης διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων∙
● ορισμός του ύψους της επιχορήγησης στο 70% του επιτρεπόμενου, προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής να είναι ισοδύναμες σε καθαρή παρούσα αξία με το κίνητρο της επιχορήγησης∙
● καθιέρωση πλαφόν στο ύψος των ενισχύσεων (5 εκ. ανά επενδυτικό σχέδιο, 10 εκ. ανά επιχείρηση, 20 εκ. ανά όμιλο επιχειρήσεων), προκειμένου να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις και να αποφευχθεί η ανισοβαρής συγκέντρωση κρατικών ενισχύσεων σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις/ομίλους ∙
● θέσπιση «Ειδικών Κατηγοριών Ενίσχυσης», οι οποίες προσδιοορίζονται με γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και με κριτήρια μορφής/επίδοσης, και δύνανται να ενισχυθούν με επιχορηγήσεις, όταν άλλως δεν παρέχονται, ή μεγαλύτερο ύψος επιχορηγήσεων, όταν παρέχονται. Οι στόχοι της επιπλέον ενίσχυσης “Ειδικών Κατηγοριών” αυτής είναι η καταπολέμηση διαφόρων ειδών μειονεξιών (κοινωνικοοικονομικών ­ γεωγραφικών), η ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών μορφών και η ενίσχυση επιχειρήσεων με σημαντική επίδοση σε αναπτυξιακά υποσχόμενους τομείς,
● απλοποίηση των διαδικασιών με στόχους:
○ τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών με ταυτόχρονη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος [ιδίως: Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Ταμεία Συμμετοχών (Funds), Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους],
○ διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα στάδια της ενίσχυσης ενός έργου (από την αξιολόγηση έως την ολοκλήρωση), καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές και μετέπειτα δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της πορείας του έργου τους.
● παροχή δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είτε με ίδια κεφάλαια είτε με μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, με παράλληλη αυστηροποίηση των όρων εξωτερικής χρηματοδότησης για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος∙
● αξιολόγηση (ongoing και ex post) της εφαρμογής, αλλά και των ωφελημάτων και συνεπειών των ρυθμίσεων του νόμου για την επιχειρηματικότητα,
● Δυνατότητα λήψης επιχορήγησης από υφιστάμενη επιχείρηση, υπό τον όρο της εμφάνισης κερδών τουλάχιστον σε μία χρήση από τις τελευταίες 7 πριν την υπαγωγή. Δεδομένης της στενότητας των κρατικών πόρων, θα ήταν δημοσιονομικά ανεύθυνο και αδόκιμο να συνεχιστεί η πρακτική της κεφαλαιακής ενίσχυσης επιχειρήσεων, οι οποίες σωρεύουν ζημιές επί μακρά σειρά ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να επωφεληθούν των ενισχύσεων μόνο μέσω των φορολογικών διευκολύνσεων, γεγονός που βεβαίως προϋποθέτει κερδοφόρες διαχειριστικές χρήσεις.. ∙
● υιοθέτηση ουσιωδώς διαφορετικής διαδικασίας σχεδιασμού και σύνταξης του αναπτυξιακού νόμου: ήτοι, ουσιαστική διαβούλευση επί μήνες μέσω συναντήσεων με περισσότερους από 70 φορείς και επεξεργασία περισσότερων των 160 γραπτών υπομνημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ουσιαστική συμμετοχή της αρμόδιας υπηρεσίας στη διαδικασία αυτή και στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας της, καθώς και στην συνεχή εμπλοκή των λοιπών κρατικών φορέων με συναφές
αντικείμενο.

 

Νέος επενδυτικός – Αναπτυξιακός νόμος ( ΦΕΚ Α 117 – 22.06.2016 ) Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

*Ενημερωτικό υλικό και ειδήσεις – νέα απο την ILF consulting σχετικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

*& σχετικά για παρατάσεις και άλλες διατάξεις που αφορούν σε Ν.3299/04 και 3908/11 < Προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων >

 

Η ILF consulting με σκοπό την υποβολή χρηματοδοτικής πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές,  τον σωστό και άμεσο προέλεγχο της επιλεξιμότητας της πρότασης, του φακέλου των δικαιολογητικών, του έλεγχου του προϋπολογισμού και των προσφορών.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν, σε όλη την διάρκεια δημιουργίας του προ φακέλου υποβολής , παρέχοντας τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην υποβαλλόμενη πρόταση .

Οποιαδήποτε πληρωμή υπηρεσιών που αφορά την μελέτη του φακέλλου   και την αντίστοιχη προσφορά μας , θα δοθεί και θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία ενάρξεως υποβολής  στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και μέχρι την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων.

Για περισσότερη ενημέρωση ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting