• Home
  • Νέα
  • ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

27/5/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

ΕΣΠΑ ανοιχτό για υποβολές 

Η ILF consulting

Αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά : την αξιολόγηση , την σύνταξη, την υποβολή, την εκπόνηση έργου, διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.

Δωρεάν Έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Eγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων

Δείτε ακόμα : 

ΑΜΕΣΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ  <όλες οι κατηγορίες δικαιούχων > .

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΤΕΑΝ

Η ILF consutling αναλαμβάνει : 

Η ILF consulting προετοιμάζει φακέλους χρηματοδότησης για δάνεια που αφορούν αιτήματα για  κεφάλαια κίνησης είτε για επενδυτικούς σκοπούς από το ΕΤΕΑΝ.
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας, εγγυάται πλήρη επιτυχία της πορείας της χρηματοδότησης ή του δανείου, υποβάλλοντας πλήρη και εμπεριστατωμένο φάκελο που περιέχει επενδυτικό σχέδιο και προτεινόμενο προϋπολογισμό και συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επιπρόσθετα η ILF consulting υποστηρίζει το σχέδιο σε όλα του τα στάδια μέχρι τελικής εγκρίσεως καθώς και απολογιστικά.
Είμαστε στην διάθεσή σας για  περισσότερες διευκρινήσεις και ενημέρωση.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΓΤΑΑ: ………………€ &

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: 54.117.648 €

 

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 2 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Έχοντας υπόψη: 1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. 2. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, ως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί . 3. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. 4. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, 861/2006, 1198/2006, 791/2007 και 1255/2011 του Συμβουλίου, ως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί . 5. Το άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 6. Το Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237). 7. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20) 8. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ A΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 3 Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 10. Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά ειδικά ως προς τις προϋποθέσεις για την προσωπική κατάσταση του υποψηφίου φορέα και στο μέτρο που δεν προσκρούει στον Νόμο 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160), όπως ισχύει, ο οποίος και τον καταργεί από 30.04.2016. 11. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδίως των άρθρων 63 και 68 αυτού. 12. Τον Νόμο 2690/1997 (ΦΕΚ Α’45/9.3.1999) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. 13. Την αριθ. 135073/03-02-2011 (ΦΕΚ Β΄ 315) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/09-09-2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013” (ΦΕΚ Β΄ 1886)». 14. Την αριθ. C (2014) 7801/29.10.2014 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Συμφωνικού Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδας. 15. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. 16. Την αριθ. C (2015) 7417/23.10.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Aλιείας και Θάλασσας 2014-2020 της Ελλάδας. 17. Την ανάγκη εκκίνησης της διαδικασίας, που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013, σχετικά με την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Κ Α Λ Ε Ι Τους φορείς που εμπίπτουν στην κατηγορία των δυνητικών Δικαιούχων, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 3 της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο: Α. του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 ή /και Β. της Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014- 2020, 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 4 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναλύονται παρακάτω στο κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2020 1.1 Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 σε εφαρμογή των άρθρων 10 και 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020). Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκει εφαρμογή η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, η οποία καλείται να συμπληρώσει και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την άσκηση των τομεακών πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. Η διαπίστωση του σύγχρονου «περιφερειακού προβλήματος» (με τις ενδείξεις περιορισμού των δια- περιφερειακών ανισοτήτων και έντασης των ενδοπεριφερειακών, γεωγραφικών και ανισοτήτων ειδικών ομάδων πληθυσμού, την εκτεταμένη αποβιομηχάνιση και την αποδιάρθρωση τοπικών και περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων), και του «ελληνικού αστικού παράδοξου» [άνισο αστικό ιεραρχικό σύστημα και μονοκεντρικότητα (συγκέντρωση του αστικού πληθυσμού της χώρας στην Αττική και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη), αστική διάχυση και εγκατάλειψη των κέντρων των πόλεων, υποβάθμιση του φυσικού και δομημένου αστικού περιβάλλοντος] αλλά και η «γεωγραφία» της χώρας όσον αφορά στη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο, καθορίζουν την αντίληψη και τις κύριες χωρικές αναπτυξιακές επιλογές των επόμενων χρόνων. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ειδικές χωρικές αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες ανάπτυξης του συνόλου της χώρας καθώς και την νέα αναπτυξιακή στρατηγική που διέπει το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, η νέα προσέγγιση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, ορίζει ως στρατηγικούς στόχους την επίτευξη της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης των πόρων, εστιάζοντας στη φέρουσα δυνατότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους χωρικών ενοτήτων χρησιμοποιώντας ως κινητήρες της, την ανταγωνιστικότητα και την τοπική επιχειρηματικότητα. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο σχεδιασμός της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης γίνεται με επικέντρωση στις επενδυτικές προτεραιότητες ανά Διαρθρωτικό Ταμείο που εξυπηρετούν θεματικούς στόχους, στην επίτευξη των οποίων είχε σημειωθεί υστέρηση σε προηγούμενες περιόδους, με σύνδεση των παρεμβάσεων στις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες με αυτούς τους θεματικούς στόχους, με δόμηση των προαναφερθέντων εργαλείων ώστε να επιτυγχάνεται μόχλευση πόρων, ενώ ο γενικότερος σχεδιασμός τους θα πρέπει να συμβάλει απαραίτητα στην τόνωση της 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 5 απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της κρίσης. Στόχος είναι η χρηματοδότηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ καθώς και η σταδιακή εφαρμογή των εργαλείων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης σε κάθε χωρική ενότητα, ξεκινώντας με πιλοτικά σχέδια και προχωρώντας σε παρεμβάσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις της συγκεκριμένης χωρικής στρατηγικής. Ένα από τα εργαλεία εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης είναι η “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)”, η οποία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων σε ορισμένο χωρικό επίπεδο, εκεί δηλαδή όπου εκδηλώνονται οι ανισότητες, δρουν οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες δημιουργίας τους και υπάρχει το ενδογενές δυναμικό για την αντιστροφή τους. 1.2 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Κανονισμού 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και το ΕΣΠΑ 2014-2020, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020). Η στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020 σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη:  Τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  Τους στόχους για την αγροτική ανάπτυξη, την περίοδο 2014-2020.  Τους στόχους του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.  Το έγγραφο θέσεων της ΕΕ για την Ελλάδα.  Τις προτεραιότητες του Προγράμματος Προσαρμογής, που ενσωματώνουν και τις συστάσεις του Συμβουλίου για το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.  Την υλοποίηση του ΠΑΑ 2007-2013.  Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της εταιρικής σχέσης και ιδιαίτερα των Θεματικών ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ).  Τους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους του Σύμφωνου Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ 2014-2020).  Τα αποτελέσματα της SWOT και τον προσδιορισμό των αναγκών.  Τις ενωσιακές και εθνικές πολιτικές για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.  Τα αποτελέσματα των 13 περιφερειακών και της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη, συνοψίζεται ως η «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου». Η εθνική στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τρεις αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους, που προσβλέπουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης, λόγω της 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 6 υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και την επίτευξη των γενικότερων δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει η χώρα για την δημοσιονομική εξυγίανση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, ως ακολούθως: ΣΤ1: Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος. ΣΤ2: Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών. ΣΤ3: Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών. Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013, τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και με τα οριζόμενα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπεται η εφαρμογή του εργαλείου της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στον αγροτικό χώρο. Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Η προσέγγιση αυτή συνιστά ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που ευελπιστεί να αναδείξει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ορίζοντας 2020», β) να «καινοτομήσουν» όχι αποκλειστικά σε όρους τεχνολογικούς αλλά κυρίως σε όρους αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές. Οι τοπικοί εταίροι στις αγροτικές περιοχές της χώρας, έχουν μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης μέσω κυρίως του LEADER και των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), τα οποία εφαρμόστηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρείες. Στη νέα προγραμματική περίοδο, σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη. Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020. 1.3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020 Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ 2328/2003, (ΕΚ) 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ 791/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 7 ειδικότερα των άρθρων 6 και 17, καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020). Ο τομέας της Αλιείας θεωρείται σημαντικός για την ευρωπαϊκή και εθνική οικονομία, κυρίως επειδή συμμετέχει ουσιαστικά στην εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, αξιοποιεί τοπικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους, εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και απασχολεί σημαντικό αριθμό ατόμων παράκτιων περιοχών συμβάλλοντας στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεγάλων παράκτιων & νησιωτικών περιοχών. Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ). Το αναπτυξιακό όραμα που τίθεται για την αλιεία στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι: «Η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής». Στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της αλιείας, θα συμβάλλει τα μέγιστα και η προσπάθεια στήριξης επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών, μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από αυτές που επικεντρώνονται στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών. Συγκεκριμένα προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους αναπτυξιακούς στόχους:  Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.  Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. 2 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER 2.1 Γενικά στοιχεία για την προσέγγιση LEADER Κατά το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα μας, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω της LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη “διαδρομή” ανάπτυξή τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 8 της πρώτης πειραματικής εφαρμογής και η διαπίστωση ότι η Πρωτοβουλία συνέβαλε, αντιστρόφως ανάλογα με τον προϋπολογισμό της, στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, οδήγησαν σε ένα πιο συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της, το LEADER II. Κατά την 2 η Προγραμματική Περίοδο η πρωτοβουλία στόχευε στην περαιτέρω ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τον σχεδιασμό εκ των κάτω προς τα επάνω στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Η συνέχιση της Πρωτοβουλίας κατά την 3 η Προγραμματική Περίοδο, μέσω της ΚΠ LEADER+, η οποία κινήθηκε στη λογική και τη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών, προσπάθησε να εισάγει αλλά και να ενδυναμώσει τους δεσμούς συνεργασίας κυρίως μεταξύ των τοπικών φορέων και κοινωνικών ομάδων προς αποτέλεσμα εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, η πρωτοβουλία LEADER είχε φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας ώστε να εφαρμοστεί στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 εξυπηρετώντας βασικούς στόχους αυτού. Παράλληλα, για πρώτη φορά η πρωτοβουλία εφαρμόστηκε με επιτυχία και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η προσέγγιση LEADER διατηρεί το βασικό στοιχείο της εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης στο σχεδιασμό πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της πολυταμειακής προσέγγισης (CLLD) καθώς και της διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής. Διατηρούνται στο σύνολο τους οι καινοτόμες προσεγγίσεις των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα διεύρυνσης των τοπικών προγραμμάτων ως προς το είδος των σχεδιαζόμενων δράσεων αλλά και των περιοχών εφαρμογής. Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία (αρθ. 32-35 Καν. (ΕΕ) 1303/13):  Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές ο πληθυσμός.  Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).  Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.  Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.  Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης. 2.2 Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 9  Προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης και αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.  Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 – 150.000 κατοίκους. 2.2.1 Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΠΑΑ Ειδικότερα, η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων όσον αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων του Νομού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια). Ο προσδιορισμός του μόνιμου πληθυσμού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της τελευταίας επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) (Απόφαση 11247/28-12-2012 «αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011» ΦΕΚ Β/3465/28-12-2012, έτσι όπως ισχύει κάθε φορά). Οι αναφερόμενες παραπάνω διοικητικές διαιρέσεις (Δήμοι, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες) αφορούν σε αυτές που θεσπίστηκαν με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος «Καλλικράτης» (βλ Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) ή σε διοικητικές διαιρέσεις (όπως «Καποδιστριακοί» Δήμοι και Κοινότητες, Νομοί) οι οποίοι είχαν καθοριστεί με το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» (βλ. Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224/τ.Α’/1997) και έχουν αντιστοιχηθεί στις νέες διοικητικές διαιρέσεις του «Καλλικράτη». Ειδικότερα, για την εφαρμογή του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER. 2.2.2 Περιοχές εφαρμογής Τ.Π. CLLD-LEADER του ΕΠΑλΘ Ειδικότερα, για τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ λαμβάνετε υπόψη το αρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014, όπου ως «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» νοείται μια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή λεκάνη ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, είναι δηλαδή λειτουργικά συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Όσες στρατηγικές αιτούνται χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να τεκμηριώσουν, με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, την εξάρτηση των προτεινόμενων περιοχών από την αλιεία 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 10 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 5.1.2. του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Οι περιοχές αυτές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  Έκταση: Μία περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η οποία επιλέγεται για την παροχή ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νομός) δηλαδή, η γεωγραφική έκταση της (αθροιστικά) να μη ξεπερνάει τα 6.000 τετρ. χιλ.  Εύρος παράκτιας ζώνης: Οι παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των μεγάλων νησιών, κατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο λιμνοθάλασσας (η μέτρηση γίνεται σε ευθεία γραμμή σε κάτοψη της μηκοτομής).  Εξάρτηση από την αλιεία: Η απασχόληση στον κλάδο ‘αλιεία και υδατοκαλλιέργεια’ (απογραφή 2011) προς τη συνολική απασχόληση των περιοχών ‘αλιείας και υδατοκαλλιέργειας’ πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,55%. Οι περιοχές αυτές μπορούν να εντοπίζονται: i) Στα νησιά της χώρας, ιδιαίτερα τα μικρά, όπου η αλιευτική περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός μικρών νησιών (ή τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών) ii) Στις παράκτιες ζώνες των μεγάλων νησιών (ή τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών) και των ηπειρωτικών περιοχών, iii) Στις παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο φορέας θα αιτηθεί ενίσχυση και από το ΕΠΑλΘ θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 61 παρ. 3β & 4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014. Ειδικότερα, για την εφαρμογή της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, θα επιλεγούν 10 περιοχές εφαρμογής σε περίπτωση μονοταμειακής προσέγγισης. Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των περιοχών «αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». 3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να συμμετέχουν εταιρικά σχήματα / Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER, η οποία πρέπει να στοχεύουν σε μία ή σε περισσότερες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισμένες περιοχές (αγροτικές ή/και αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Τα εταιρικά σχήματα, υφιστάμενα ή υπό σύσταση πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:  Συνιστούν νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού τους. Ως ενδεικτικοί εταίροι – μέτοχοι μπορούν να αναφερθούν: ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια, καθώς και φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 11  Η εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και όπου έχει εφαρμογή με το άρθρο 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014.  Δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.  Το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού τους να διασφαλίζει τη δυνατότητα διαχείρισης δημοσίων / κοινοτικών κονδυλίων.  Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης / εκκαθάρισης και είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  Δεν αποτελούν εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του Ν. 3414/2005.  Προτείνουν την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων. Η εν λόγω επιτροπή θα είναι κοινή για τις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης. Η ΕΔΠ πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στην οποία ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου. Το επίπεδο λήψης αποφάσεων μπορεί να συμπίπτει με το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φορέα, εφόσον αυτό καλύπτει την αναγκαία σύνθεση. Σε αντίθετη περίπτωση, ως επίπεδο λήψης απόφασης ορίζεται ειδική επιτροπή με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του φορέα η σύνθεσή της οποίας πρέπει να ικανοποιεί το ανωτέρω ποσοστό, ενώ παράλληλα η συμμετοχή φορέων που εκπροσωπούν συμφέροντα του Δημοσίου ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή να μην είναι μικρότερη του 30%. Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει στην ΕΔΠ με δικαίωμα μιας ψήφου. Όλες οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην ΕΔΠ στοχεύουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις όπου αιτείται χρηματοδότηση και από το ΕΤΘΑ, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθ. 61 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 ώστε η εκπροσώπηση να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%.  Η έδρα τους ή παράρτημα αυτής να βρίσκεται εντός της περιοχής εφαρμογής ή στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται ευχερής πρόσβαση προς και από την περιοχή παρέμβασης. Ειδικότερα, οι φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν και πόρους από το ΕΤΘΑ, απαιτείται να διαθέτουν και διαχειριστική ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρθ. 123 (παρ. 7) και 125 (παρ. 3 δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/13. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 12 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή:  των περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014 – 2020 ή/και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020,  των τοπικών εταιρικών σχημάτων / ΟΤΔ που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές τους,  των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές. Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους τόσο στο πλαίσιο επιλογής της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και του τοπικού εταιρικού σχήματος και της ΟΤΔ, όσο και στο πλαίσιο επιλογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα υποβολής πρότασης που αφορά μόνο στην ενίσχυση μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 19) ή μόνο στην ενίσχυση μέσω του ΕΠΑλΘ 2014-2020 (Προτεραιότητα 4) ή και στην ενίσχυση μέσω και των δύο ανωτέρω Προγραμμάτων. Διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάθεση από τον ίδιο φορέα δύο διαφορετικών προτάσεων, μιας πρότασης που αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και μιας πρότασης που αφορά στην Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, για περιοχές εφαρμογής οι οποίες ταυτίζονται έστω και σε μέρος αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές ο υποψήφιος φορέας υποχρεούται για την υποβολή μίας πρότασης με πολυταμειακή προσέγγιση. Η υποβολή από έναν φορέα περισσοτέρων της μιας πρότασης, είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι έχει εξαντληθεί στην μία εκ των προτάσεων το όριο των 150.000 κατοίκων. Στις περιπτώσεις αυτές για κάθε επιπλέον πρόταση πρέπει να προσδιορίζεται η διακριτότητα ως προς την ΟΤΔ, την ΕΔΠ και την έδρα της ΟΤΔ. Οι εν λόγω προτάσεις θα κατατεθούν σε δύο στάδια σύμφωνα και με την παράγραφο 8 της παρούσας πρόσκλησης. Στην περίπτωση όπου δεν καλυφτεί ο απαιτούμενος αριθμός των περιοχών εφαρμογής, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αδιάθετα ποσά στο πλαίσιο Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της πρόσκλησης. Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης του συνόλου των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31/12/2017, σύμφωνα και με το άρθρο 33 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 13 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Η Δημόσια Δαπάνη που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: Κοινοτική Συμμετοχή Εθνική Συμμετοχή Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014- 2020 4η Προτεραιότητα του ΕΠΑλΘ 2014-2020 46.000.000 € 8.117.648 € 54.117.648 € Τα αναφερόμενα ποσά θεωρούνται ενδεικτικά και δύναται να τροποποιηθούν κατά την εφαρμογή του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στο πλαίσιο αναθεωρήσεών τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και στον Καν. (ΕΕ) 508/2014. Για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται στο 100%. Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με μορφή επιχορήγησης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται βάσει επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτές θα εξειδικευτούν σε σχετικό θεσμικό πλαίσιο, και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 80.000€ ανά πρόταση. Για την υποβολή σχεδίου που αφορά προσέγγιση CLLD-LEADER με συμμετοχή και του ΕΤΘΑ υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του επικεφαλής ταμείου όπως αυτό αποτυπώνεται στην παρ. 4, άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και στο ΠΑΑ 2014-2020. Στις περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι όροι εφαρμογής του επικεφαλής ταμείου οι επιλέξιμες δαπάνες για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων επιμερίζονται. Στις περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος φορέας υποβάλει πρόταση τοπικού προγράμματος που αφορά μόνο το ΕΠΑλΘ οι επιλέξιμες δαπάνες για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων καλύπτονται από το ΕΤΘΑ. Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο τις προετοιμασίας τον τοπικών προγραμμάτων είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έγκρισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης / ΕΣΠΑ 2014 – 2020, δηλαδή από τις 29/10/2014, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β. Η παρούσα στήριξη δεν καλύπτει δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΛ 2007-2013. Οι Φάκελοι Α και Β ενέχουν θέση αιτήσεως στήριξης στο πλαίσιο προετοιμασίας του τοπικού προγράμματος και η σχετική αίτηση πληρωμής θα υποβληθεί μετά και την υποβολή του Φακέλου Β σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του κάθε προτεινόμενου μονοταμειακού προγράμματος τοπικής ανάπτυξης που αφορά προσέγγιση ΕΓΤΑΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ. Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης (συμμετοχή ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) η συνολική Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στο ποσό των δώδεκα (12) εκατομμυρίων ευρώ και με την προϋπόθεση ότι η Δημόσια Δαπάνη που θα αφορά στην προσέγγιση ΕΓΤΑΑ δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ. Για τις περιπτώσεις μονοταμειακής προσέγγισης ΕΤΘΑ η συνολική Δημόσια Δαπάνη του κάθε προτεινόμενου προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 14 6 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η ΟΤΔ είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του τοπικού προγράμματος βάσει και του σχετικού κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις της ΟΤΔ είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:  Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.  Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.  Εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος.  Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους.  Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψής τους.  Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του τοπικού προγράμματος.  Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων στο τοπικό πρόγραμμα πράξεων.  Υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Ενημέρωση του αρμόδιου φορέα αναφορικά με αλλαγές, τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους όρους και κανόνες λειτουργίας της εταιρείας.  Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο, καθώς και πλήρους αρχείου με όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.  Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων και συμμόρφωση στα αποτελέσματα αυτών.  Τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στη δράση και τις αποφάσεις της που σχετίζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.).  Συμμόρφωση ως προς τις τυχών παρατηρήσεις και υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές.  Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης οφείλουν να εφαρμόζουν σε συνεχή βάση πρακτικές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που τίθενται και τις ιδιαιτερότητες του τοπικού προγράμματος. Παράλληλα, υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση ενώ όταν κληθούν οφείλουν να παρίστανται σε ημερίδες, συσκέψεις ή ομάδες που αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 15 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, υποχρεούνται να καταθέσουν Φάκελο Α και Φάκελο Β ώστε η υποψηφιότητα τους να είναι αποδεκτή. Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τον Φάκελο Α: Προετοιμασία Τοπικού Προγράμματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα I της παρούσας. Ο Φάκελος Α αποτελεί την προετοιμασία του κάθε τοπικού προγράμματος και αφορά στα κάτωθι: 1. Περιγραφή υποψήφιου φορέα.  Εταιρική σχέση.  Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων.  Στελεχιακή δομή / εγκαταστάσεις / εξοπλισμός.  Προηγούμενη εμπειρία του υποψήφιου φορέα.  Λοιπά στοιχεία υποψήφιου φορέα. 2. Περιγραφή περιοχής εφαρμογής.  Παρουσίαση περιοχής εφαρμογής.  Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της προτεινόμενης περιοχής (φυσικό περιβάλλον, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, χρήσεις γης, οικονομικά στοιχεία, τεχνική και κοινωνική υποδομή, πολιτιστικά στοιχεία).  Τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής εφαρμογής. 3. Περιγραφή ενεργειών διαβούλευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης  Ενέργειες διαβούλευσης.  Ενέργειες ενημέρωσης.  Ενέργειες επιμόρφωσης.  Λοιπές σχετικές ενέργειες. Για την υποβολή του Φακέλου Α ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η ……. Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά του σύμφωνα και με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αποτυπώνονται στο παράρτημα III. Οι ΟΤΔ υποχρεούνται εντός …. μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Α να υποβάλουν Φάκελο Β: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β την …….. Δικαίωμα υποβολής Φακέλου Β έχουν μόνο οι φορείς οι οποίοι έχουν υποβάλει Φάκελο Α. Ο Φάκελος Β αποτελεί την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της περιοχής παρέμβασης, την ανάλυση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, την παρουσίαση των δράσεων / ενεργειών για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που συμβάλουν ή επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην επίτευξη αυτών και αφορά στα κάτωθι: 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 16  Διαβουλεύσεις με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της «εκ των κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας.  Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση).  Στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράμματος.  Διαμόρφωση δράσεων τοπικού προγράμματος και τεκμηρίωση συμπληρωματικότητας / συνέργειας δράσεων του τοπικού προγράμματος, καθώς και συμπληρωματικότητας / συνέργειας τοπικού προγράμματος με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις.  Χρηματοδοτικό πλάνο. Επιπλέον, τα προτεινόμενα τοπικά προγράμματα θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένη περιοχή, να χαρακτηρίζονται από πολυτομεακό και δυνητικά πολυταμειακό σχεδιασμό, να λαμβάνουν υπόψη τους την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων όλων των τομέων της τοπικής οικονομίας και να εφαρμόζουν προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με συμμετοχή των τοπικών φορέων στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και τη συμμετοχή των εταίρων σε επίπεδο εφαρμογής. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των αναφερομένων στοιχείων στους Φακέλους Α & Β και επίσημων πηγών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των επίσημων πηγών. Ο Φάκελος Α δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150 σελίδες και ο Φάκελος Β τις 100 σελίδες (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών και παραρτημάτων). 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την παρούσα πρόσκληση, μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων: – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014- 2020, Λ. Αθηνών 58, 3ος όροφος, Τ.Κ. 104 41 Αθήνα, τηλ.: 210 5275100 – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ), Μιχαλακοπούλου 103, 4 ος όροφος, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, 213 1501150 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00. Για την παραλαβή της πρόσκλησης δεν προβλέπεται κόστος. Αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν:  Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020),  Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020),  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020) 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 17 τα οποία συνοδεύουν την παρούσα σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αναλυτική πρόσκληση και από το διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.alieia.gr. Στις ίδιες ιστοσελίδες διατίθενται επίσης το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020), το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), το σχετικό εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και κάθε χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με την παρούσα πρόσκληση. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Όλες οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.alieia.gr. Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, θα παρέχονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής των Φακέλων Α και Β και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή των σχετικών προθεσμιών. 9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 9.1 Προθεσμία υποβολής προτάσεων Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Α λήγει στις ……/…./2016 ημέρα …………………. και ώρα Ελλάδος 14:00. Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Β λήγει στις ……/…./2016 ημέρα ………………… και ώρα Ελλάδος 14:00. Οι προτάσεις όσων συμμετέχουν στην πρόσκληση πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Στις περιπτώσεις όπου η υποβαλλόμενη πρόταση αιτείται χρηματοδότηση μόνο από το ΕΤΘΑ, η πρόταση υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020. Αποδεκτές είναι οι προτάσεις που έχουν παραληφθεί έγκαιρα και φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΠΑΑ ή ΕΥΔ ΕΠΑλΘ) μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προτάσεων του διαγωνισμού. Μη εμπρόθεσμες υποβολές θεωρούνται μη παραδεκτές, κρίνονται σαν μη υποβληθείσες και επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. Μετά την κατάθεση του Φακέλου Α ή /και του Φακέλου Β η κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 18 Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προτάσεις δεν τηρούν τα ανωτέρω, δε λαμβάνονται υπόψη. Εναλλακτικές προτάσεις δε γίνονται δεκτές. 9.2 Σύνταξη προτάσεων Οι προτάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προτάσεων θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι προτάσεις πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες ανά σελίδα (πλην των δικαιολογητικών) και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον υποψήφιο φορέα. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισμένο φάκελο πρότασης και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε ένα από τα τρία αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων και της ηλεκτρονικής μορφής σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Το αντίτυπο που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» θα έχει την υπογραφή στο εξώφυλλο του νομίμου εκπροσώπου του φορέα καθώς και την εταιρική σφραγίδα. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της πρότασης πρέπει απαραίτητα να φέρει και τις ενδείξεις: Πρόταση υποβολής σχεδίου τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Περιοχή αναφοράς: ……………………………………………….. Πρόσκληση για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD / LEADER Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) Στοιχεία φορέα: …………………… Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ……………. «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Κάθε πρόταση συνοδεύεται, εκτός φακέλου, από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση του υποψήφιου φορέα για συμμετοχή του στη συγκεκριμένη πρόσκληση, αναφέρει το φορέα που υποβάλλει την πρόταση και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 19 9.3 Περιεχόμενα φακέλων – δικαιολογητικά συμμετοχής Όσον αφορά στον Φάκελο Α απαιτείται η υποβολή των παρακάτω επισυναπτόμενων εγγράφων: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: – να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης οι διαχειριστές ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (για τον καθένα χωριστά) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, ­ να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος φορέας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασής του:  δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών,  δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του,  ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του αντίστοιχα,  δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του ν. 3414/2005. 2. Ισολογισμό και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων τελευταίας περιόδου (1/1/2015 έως 31/12/2015), εγκεκριμένο από το ΔΣ του Υποψήφιου Φορέα. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο Ισολογισμός, να υποβληθεί το ισοζύγιο πρωτοβαθμίων και δευτεροβάθμιων Δεκεμβρίου 2015, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 20 Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. Στις προτάσεις που αφορούν την προσέγγιση ΕΤΘΑ απαιτούνται οι ισολογισμοί ή τα σχετικά δικαιολογητικά των τριών τελευταίων ετών. 3. Αντίγραφα παρουσιολογίων των συναντήσεων / συνεδριάσεων διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν υπογεγραμμένα από όλους τους φορείς της περιοχής που συμμετείχαν σε αυτές, για την τεκμηρίωσης της ενεργοποίησης των βασικών φορέων της περιοχής, καθώς και αντίγραφα ενεργειών ενημέρωσης και αντίγραφα παραστατικών επιμόρφωσης. 4. Τα δικαιολογητικά σύστασης (ιδρυτική πράξη, καταστατικό και τροποποιήσεις) ή σχέδιο αυτών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αποτελούν πράξεις δημοσιευτέες προσκομίζονται το ΦΕΚ σύστασης και το τελευταίο κωδικοποιημένο και δημοσιευμένο καταστατικό. 5. Στην περίπτωση επιχείρησης ΟΤΑ, βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας της έδρας της ή του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης η οποία περιέχει τα στοιχεία της επιχείρησης από το Μητρώο Επιχειρήσεων, εφόσον κατά το χρόνο διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις. 6. Πρακτικό αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου φορέα με το οποίο:  Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην εν λόγω πρόσκληση.  Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης, καθώς και για να καταθέσει την πρόταση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση Α.Ε. οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο. 7. Απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον όλες οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, καθώς και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των φορέων σχετικά με την καταρχήν αντιπροσώπευση τους στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων Ο υποψήφιος φορέας μπορεί να υποβάλει και επιπλέον στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσουν την πρότασή του. Κάθε ενέργεια, που σχετίζεται με την λειτουργία και τη μορφή του κάθε εταιρικού σχήματος, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την οριστική έγκριση του σχετικού τοπικού προγράμματος. Μετά την κατάθεση των προτάσεων οι υποψήφιοι παρέχουν διευκρινίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Συνιστούν λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου φορέα:  η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών και εγγράφων της παρούσας, 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 21  η μη πλήρωση των αναφερομένων στη σχετική υπεύθυνη δήλωση (σημείο 1) του παρόντος άρθρου και  η σε κάθε περίπτωση αναντιστοιχία των δηλωθέντων στοιχείων με τα πραγματικά. 9.4 Ελλείψεις δικαιολογητικών Η Επιτροπή Επιλογής των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις δια της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής επί των νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που συνδέεται με την πρόταση και τη μορφή τους, οι οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η αξιολόγηση και επιλογή τόσο των περιοχών εφαρμογής όσο και των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, των υποψηφίων φορέων, καθώς και η εξέταση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ των Ταμείων στις περιπτώσεις πολυταμειακών προσεγγίσεων (Φάκελος Α και Φάκελος Β) θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα απαρτίζονται από εκπροσώπους των ΔΑ των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση ταμείων (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ) και των ΔΑ των Περιφερειών. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με την εξέταση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και με τη βαθμολόγηση βάσει των κριτηρίων επιλογής, συμπεριλαμβανομένης και της βάσης βαθμολόγησης της παρούσας πρόσκλησης. Τα κριτήρια επιλογής κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες κάθε μία από τις οποίες έχει και διαφορετική βαρύτητα. Αντίστοιχα, η κάθε κατηγορία κριτηρίων απαρτίζεται από συγκεκριμένα κριτήρια το καθένα από τα οποία έχει και διαφορετική βαρύτητα εντός της κατηγορίας. Οι τρεις κατηγορίες κριτηρίων είναι οι ακόλουθες: Α. Αξιολόγηση περιοχής παρέμβασης – Βαρύτητα 25% Β. Αξιολόγηση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης – Βαρύτητα 45% Γ. Αξιολόγηση του φορέα – εταιρικής σχέσης – Βαρύτητα 30% Προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία πρότασης χαμηλότερη από 40 μονάδες, απορρίπτονται. Στην περίπτωση όπου οι προτάσεις οι οποίες λάβουν βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης είναι περισσότερες από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό όπως αυτός ορίζεται στις παραγράφους 2.2.1 και 2.2.2, θα επιλεχθούν οι προτάσεις με την μεγαλύτερη βαθμολογία. Οι αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης (Επιλογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης) προβαίνουν σε συνεδριάσεις και σε λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων σχετικά με τα παρακάτω: Α. Τήρηση των στοιχείων επιλεξιμότητας του Φακέλου Α. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 22 Οι Επιτροπές Αξιολόγησης σε πρώτη φάση εξετάζουν τις υποβεβλημένες προτάσεις ως προς την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας τα οποία αφορούν τα εταιρικά σχήματα / φορείς, τις προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες διαβούλευσης ενημέρωσης και επιμόρφωσης στο πλαίσιο προετοιμασίας του τοπικού προγράμματος. Οι προτάσεις οι οποίες δεν πληρούν το σύνολο των κριτηρίων απορρίπτονται ως απαράδεκτες και αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση / βαθμολόγηση. Β. Τήρηση των στοιχείων επιλεξιμότητας του Φακέλου Β. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, για τις προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά κατά την πρώτη φάση, προβαίνουν στην εξέταση πληρότητας και ορθής συμπλήρωσης του Φακέλου Β. Γ. Αξιολόγηση / βαθμολόγηση της υποβληθείσας πρότασης στο σύνολο της (Φάκελος Α και Β). Οι Επιτροπές Αξιολόγησης στη συνέχεια προβαίνουν στη βαθμολόγηση της πρότασης στο σύνολο της (Φάκελος Α και Φάκελος Β) βάσει και των κριτηρίων βαθμολόγησης. Η βαρύτητα των ομάδων και των επιμέρους κριτηρίων, καθώς και η εξειδίκευση αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙV της παρούσας. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / βαθμολόγησης των προτάσεων οι Επιτροπές Αξιολόγησης συντάσσουν πρακτικό και ενημερώνουν την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής. Στις περιπτώσεις απόρριψης προτάσεων απαιτείται και η τεκμηρίωση στο πρακτικό των λόγων απόρριψης. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης μεριμνά για την έκδοση διοικητικής πράξης για την κατ’ αρχήν έγκριση του τοπικού προγράμματος της κάθε ΟΤΔ ή την απόρριψη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των λόγων απόρριψης). Στη συνέχεια την κοινοποιεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής. Ο πίνακας αποτελεσμάτων αναρτάται στις ιστοσελίδες http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.alieia.gr. Για τις ΟΤΔ οι οποίες πληρούν τις ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής (πλήρωση κριτηρίων επιλέξιμότητας Φακέλων Α & Β), οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα αποστείλουν σχετικές βεβαιώσεις προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση καταβολής ενίσχυσης αναφορικά με την προετοιμασία της πρότασης και μόνο. Σε περίπτωση αιτήσεων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας, κατά τον ως άνω έλεγχο των ελαχίστων αναγκαίων προϋποθέσεων συμμετοχής, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή την αιτιολογημένη απόρριψη τους. Στην περίπτωση που μέσα στις κατά τα ανωτέρω αξιολογημένες προτάσεις έχουν καταταχθεί περισσότερες της μίας πρότασης για την ίδια ή τμήμα της ίδιας περιοχής, επιλέγεται η πρόταση που έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Απόρριψη της αίτησης δεν αποκλείει το δικαίωμα της ομάδας να υποβάλει νέα αίτηση, σε τυχόν επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 23 11 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι υποψήφιοι φορείς έχουν το δικαίωμα υποβολής προσφυγών σε εφαρμογή του άρθρου 25 του Νόμου 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ Α΄45/1999) επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της υποβαλλόμενης πρότασης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και πρωτοκολλούνται, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή τους και πάντως πριν την έκδοση της οριστικής διοικητικής πράξης για την επιλογή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συνολικής πρότασης. Ενδεικτικά η προσφυγή μπορεί να αφορά την επίτευξη ή όχι των κριτηρίων επιλεξιμότητας των φακέλων Α και Β, καθώς και την βαθμολόγηση της συνολικής πρότασης. Κάθε ενιστάμενη ΟΤΔ πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια και σχετική τεκμηρίωση τους λόγους στους οποίους βασίζεται η ένστασή της. Η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή διαβιβάζει αμελλητί τις ενστάσεις σε αρμόδια επιτροπή για εξέταση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την ένσταση είναι ελλιπή ή ανεπαρκή, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενιστάμενη ΟΤΔ να προσκομίσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση δε που η ενιστάμενη ομάδα παραλείπει ή αρνείται να υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία η ένσταση απορρίπτεται. Η αρμόδια επιτροπή αφού εξετάσει την ένσταση γνωμοδοτεί και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά και ενημερώνει την ΟΤΔ για την τύχη της ένστασής της. 12 ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΤΔ – ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης πραγματοποιείται διαβούλευση των ΟΤΔ με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να αναμορφωθούν και οριστικοποιηθούν τα επιλεγέντα τοπικά προγράμματα, καθώς και ο σχετικός προϋπολογισμός αυτών. Μείωση προϋπολογισμού ενός τοπικού προγράμματος μπορεί να προέλθει καθ΄ υπόδειξη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και λόγω εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων. Σε κάθε περίπτωση οι φορείς υποχρεούνται στη συμμόρφωση και αναμόρφωση των τοπικών τους προγραμμάτων σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Στη συνέχεια η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή εκδίδει διοικητική πράξη για την οριστική έγκριση των τοπικών προγραμμάτων και το ύψος των σχετικών πιστώσεων. Με την συμμετοχή τους στην διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης οι δυνητικοί δικαιούχοι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της, όπως αυτοί θα εξειδικευθούν στα σχετικά διοικητικά έγγραφα με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων. 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Φακέλου Α «Προετοιμασία Τοπικού Προγράμματος» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Φακέλου Β «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD / LEADER) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κριτήρια Επιλεξιμότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Δικαιολογητικά / Επισυναπτόμενα της Πρόσκλησης Έγγραφα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting