• Home
  • Νέα
  • ΕΣΠΑ: 2η Τροποποίηση του Προγράμματος Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΣΠΑ: 2η Τροποποίηση του Προγράμματος Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Εκδόθηκε στις 13/4/2016 απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014–2020.
Το αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και η τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος στο espa.gr .

Συνοπτικά οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής:

1. Την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.
2. Την προσθήκη διευκρίνισης στη δεύτερη παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, οπότε αντικαθίσταται ως εξής:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.»
3. Την προσθήκη διευκρίνισης στο σημείο 2 της παραγράφου της Κατηγορίας Δικαιούχων Α (Άνεργοι) του Κεφαλαίου Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ η οποία αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.»
Αντίστοιχα, προστίθενται διευκρινίσεις στα σημεία 5 και 6 της παραγράφου της Κατηγορίας Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι).
Συγκεκριμένα, το σημείο 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.»
Το σημείο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ΜΟΝΟ ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.»
4. Την προσθήκη περιορισμών στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τις δραστηριότητες του δικαιούχου. Συγκεκριμένα, προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι ως σημείο 12, 13 και 14 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι):
«12. Να μην αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
13. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
14. Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.»
Αντίστοιχα, προστίθεται η παρακάτω παράγραφος ως σημείο 11 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι):
«11. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.»
5. Την προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, της δυνατότητας ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης στη δράση από τους δυνητικούς δικαιούχους, εντός ταχθείσας προθεσμίας. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω του helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).
6. Την προσθήκη νέων σημείων στο Παράρτημα IV «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» σε συνέχεια των τροποποιήσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
7. Την προσθήκη δικαιολογητικών στο Παράρτημα IV «Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης» σε συνέχεια των τροποποιήσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης για την κάθε κατηγορία δικαιούχων.
8. Την προσθήκη στο τέλος της Παραγράφου Α) ΔΙKAIΟΛOΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στο Παράρτημα VI «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» σε συνέχεια των τροποποιήσεων στην Αναλυτική Πρόσκληση.
Επίσης, στο Παράρτημα VI «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ», στην Παράγραφο «8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: « Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μέχρι το αίτημα για την πρώτη εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης.»
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Απόφαση με Α.Π. 668/148/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 002ΚΕ και κωδικό 1385), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ημερομηνίες υποβολής φακέλων για όλες τις κατηγορίες:

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 08.03.2016 μέχρι 10.05.2016.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα από 17.03.2016 μέχρι 27.04.2016.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές από 07.04.2016 μέχρι 20.05.2016.

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από 29.03.2016 μέχρι 17.05.2016.

Δωρεάν Έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

 

Eγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων

 

ΕΣΠΑ ILF consulting : Δείτε όλες τις επιδοτούμενες επιλέξιμες δράσεις από 40 έως 100% και σχετικά για την προκήρυξη των προγραμμάτων ανά κατηγορία  :

 

 

Δείτε ακομα :

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting