Επιδοτήσεις με θέμα : Γαλάζια Εργαστήρια: Καινοτόμες Λύσεις για τις Θαλάσσιες περιοχές. Δικαιούχοι : (ΜΚΟ, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, ομοσπονδίες και ενώσεις, αλιευτικοί όμιλοι).

16/3/2017
Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Γαλάζια Εργαστήρια: Καινοτόμες Λύσεις για τις Θαλάσσιες.
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν νομικές οντότητες του δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα (ΜΚΟ, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μικρο-μεσαίες
επιχειρήσεις, ομοσπονδίες και ενώσεις, αλιευτικοί όμιλοι).
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από σύμπραξη τουλάχιστον 2 φορέων
Ένα Γαλάζιο Εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής
χαρακτηριστικά:
Προσανατολισμένο στα Αποτελέσματα: παραγωγή εμπορεύσιμου
προϊόντος ή υπηρεσίας.
Καινοτόμο: διαθέτει μια πιλοτική διάσταση.
Πολυτομεακό: ανάπτυξη υπηρεσίας από ομάδα στην οποία
συμμετέχουν ερευνητές, φοιτητές, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και
του δημόσιου τομέα.
Εταιρικά καθοδηγούμενο: η υπηρεσία ή το προϊόν σχεδιάζεται και
υλοποιείται σε διαβούλευση με ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και
τοπικές αρχές.
Εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθούν  προτάσεις, οι οποίες προτείνεται να αιτηθούν ποσά μεταξύ 200,000 και 500,000 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται άλλα ποσά.
Οι αιτήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μέχρι τις 31
Μαΐου 2016
Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται σε ένα μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 80% των επιλέξιμων δαπανών.
Ως εκ τούτου, μέρος των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που εγγράφονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό πρέπει να
 χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές εκτός από την επιχορήγηση της ΕΕ

Η ILF consulting
Αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά : την εύρεση εταίρων, την αξιολόγηση , την σύνταξη, την υποβολή, την εκπόνηση έργου, διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.
Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.
Καλέστε μας στο 210 6926590
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αργυρός Γιάννης

 

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας για Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας απο την ILF consulting team

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  ΕΔΩ

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση
 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting