Νέα πρόσκληση για τα Δίκτυα Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks) του Προγράμματος URBACT III 22/3/2016 – 22/6/2016

11/3/2016

Προγράμματος URBACT III. Πρόκειται για ένα νέο τύπο δικτύωσης που στοχεύει στην υποστήριξη των πόλεων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών και σχεδίων δράσης αστικής ανάπτυξης.
Μέσω της λειτουργίας των Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων, οι ελληνικές και κυπριακές πόλεις θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές αλλά και να συνεργαστούν με πόλεις των ευρωπαϊκών χωρών για να βελτιώσουν τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης τους και να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις για την αστική ανάπτυξη.
Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για κάθε Δίκτυο θα κυμαίνεται μεταξύ 600.000€ και 750.000€, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων πόλεων, με πρόβλεψη επιπλέον 127.000€ για εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
Η πρόσκληση θα μείνει ανοιχτή για 3 μήνες (έως 22 Ιουνίου 2016) και προβλέπεται να εγκριθούν συνολικά 15 νέα Δίκτυα Πόλεων.

 

Η ILF consulting
Αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά : την εύρεση εταίρων, την αξιολόγηση , την σύνταξη, την υποβολή, την εκπόνηση έργου, διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.
Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.
Καλέστε μας στο 210 6926590
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αργυρός Γιάννης

 

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας για Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας απο την ILF consulting team

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  ΕΔΩ

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting