Επιδοτούνται 100 % : Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων, μαλάκτη (μασέρ), χειροπράκτη, Υπηρεσίες τράπεζας σπέρματος, σχετ. ΚΑΔ: ( 86.90.13.02, και 04, και 86.90.19.06 και 86.90.16) ΕΣΠΑ 2016

 

Επιδοτούνται οι προτάσεις για Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ), χειροπράκτη, Υπηρεσίες τράπεζας σπέρματος, θεραπευτή κάλων, σχετ. ΚΑΔ: (  86.90.13.02, και 04, και 86.90.19.06 και 86.90.16) <.Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης>, μέχρι του ποσού των 25.000€, για άνεργο πτυχιούχο, μέχρι του ποσού των 40.000€ για σύμπραξη 2 ανέργων πτυχιούχων και με 50.000€ για τρεις και παραπάνω άνεργους πτυχιούχους με επιδότηση 100%.

Δωρεάν Έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης
Eγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων

 

ΕΣΠΑ : Δείτε όλες τις επιδοτούμενες από 40 έως 100%  Επιλέξιμες Δράσεις – ΚΑΔ ανά κατηγορία 

Άνεργοι και φυσικά πρόσωπα

Πτυχιούχοι

Τουριστικές επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  ΕΔΩ

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting