Ανοίγουν αύριο 8/03/2016, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο νέο ΕΣΠΑ για πτυχιούχους

8/3/2016

 ΠΡΩΤΗ  ΑΥΛΑΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ  ΕΣΠΑ  2016

Μπορούν να συμμετέχουν;
1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επιδοτούνται με ;
1.έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
2. έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
3. έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών

Η ILF consulting

Aναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη συντήρηση στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.Καλέστε μας στο 210 6926590.

Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Ημερομηνίες υποβολής φακέλων για όλες τις κατηγορίες :

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 08/03/2016 μέχρι 15/04/2016.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα από 17.03.2016 μέχρι 27.04.2016.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές από 07.04.2016 μέχρι 20.05.2016.

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από 29.03.2016 μέχρι 17.05.2016.

 

ΕΣΠΑ : Δείτε όλες τις επιδοτούμενες από 40 έως 100%  Επιλέξιμες Δράσεις – ΚΑΔ ανά κατηγορία 

Άνεργοι και φυσικά πρόσωπα

Πτυχιούχοι

Τουριστικές επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  ΕΔΩ

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting