700 εκατ. Ευρώ σε ΜΚΟ για τους προσφυγές.

3/3/2016

*The European Commission today proposed a new «Emergency Assistance Instrument» to be used within the EU to provide a faster, more targeted response to major crises, including helping EU Member States cope with large numbers of refugees.
«With this proposal, we will be able to deliver emergency assistance for crises much faster than before, inside the European Union. No time can be lost in deploying all means possible to prevent humanitarian suffering within our own borders,» said EU Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides.
EU Member States whose own response capacities are overwhelmed by urgent and exceptional circumstances, such as the sudden influx of refugees or other major disruptions could benefit from this new instrument.
*
Η European Commission πρότεινε σήμερα έναν νέο έκτακτης βοήθειας «μέσο» για να χρησιμοποιηθεί εντός της εε να παρέχει μια πιο γρήγορα, πιο στοχευμένη ανταπόκριση σε μεγάλες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του βοηθώντας κρατών μελών της εε αντιμετωπίσουν μεγάλους αριθμούς προσφύγων.
» με την πρόταση αυτή, θα είμαστε σε θέση να προσφέρει επείγουσα βοήθεια για κρίσεις πολύ πιο γρήγορα από πριν, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία φορά μπορεί να χαθεί στην ανάπτυξη κάθε δυνατό μέσο για να αποφευχθεί η ανθρωπιστική βάσανα εντός των συνόρων μας,» Είπε ο επίτροπος της εε για την ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων Χρήστος Stylianides.
Κράτη μέλη της εε, του οποίου οι ικανότητες αντίδρασης συγκλονισμένοι από επείγουσες και έκτακτες περιστάσεις, όπως η ξαφνική εισροή προσφύγων ή άλλες μεγάλες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτό το νέο μέσο.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  ΕΔΩ
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση
 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting