Υποβολή φακέλου για το πρόγραμμα αντικατάστασης φυσικού αερίου

Η παρακολούθηση και η ολοκλήρωση του έργου πληρώνεται  με την ανάληψη του έργου.

* Η Τελική κοστολόγηση και προσφορά θα εκτιμάται και θα προσαρμόζεται ανάλογα την δράση και το μέγεθος εργασιών του έργου και Ξεκινά από 250 ευρώ & ΦΠΑ .

Για περισσότερες πληροφορίες  και σχετική  ενημέρωση click ΕΔΩ