Υπηρεσία Εγγραφής των Πολιτιστικών Συλλόγων στο Μητρώο του Υπ.Πολιτισμού

Η παρακολούθηση και η ολοκλήρωση του έργου πληρώνεται με ποσοστό 50% με την ανάληψη του έργου και το υπόλοιπο 50% με την ολοκλήρωση του έργου.

Το ποσό θα εκτιμάται ανάλογα την δράση και το μέγεθος εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

* Η Τελική κοστολόγηση και προσφορά θα  προσαρμόζεται ανάλογα την δράση και το έργο και Ξεκινά από 700 ευρώ & ΦΠΑ ή από 1.100 ευρώ στη περίπτωση που συμπεριληφθεί λογιστική υποστήριξη για την ολοκλήρωση του έργου .

Για περισσότερες πληροφορίες  και σχετική  ενημέρωση click ΕΔΩ