Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου: 

  1. Συμπληρώστε την Αίτηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και στη συνέχεια πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
  4. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.