50% οι εγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλε η ILF consulting

epidotisi espa logistika nomika

11/12/2013

Σε 50% ανέρχονται οι εγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλε η ILF consulting για πελάτες της που είναι σε λειτουργία από το ΕΣΠΑ “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013”.

Κλάδοι δραστηριοτήτων πελατών :

  • Μεταποίηση
  • Πράσινη ενέργεια
  • Υπηρεσίες

 

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων