Ρύθμιση Οφειλών – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ρύθμιση Οφειλών, Μείωση – Διαγραφή Δανείων  / Καρτών,  για Ιδιώτες – Νοικοκυριά.

Νόμος Κατσέλη και Νόμος 4161/2013

Απαλλαχτείτε από τα ενοχλητικά  τηλεφωνήματα  από τις εταιρείες εισπράξεων και από το χρέη σας προς τις τράπεζες.

Για Ενδεικτικές επιτυχίες < ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ >  της ILF consulting team σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά click ΕΔΩ

Ρυθμίστε τις οφειλές σας προς το δημόσιο και τις τράπεζες βάση των νέων οικονομικών δυνατοτήτων σας.

Δυνατότητα μειώσεις δανείων και καρτών ή και  διαγραφή, για Ιδιώτες – Νοικοκυριά και για  Επαγγελματίες – Επιχειρήσεις.

 Ο συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες μας,

 είναι  η απόλυτη πρόταση.

Φοροτενικές υπηρεσίες    > Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες  > Finance  solutions 

Η ανάγκη σου, δικό μας πρόβλημα.

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και  την διαδικασία.
Αναλαμβάνουμε την συλλογή εγγράφων από τις τράπεζες , την υποβολή φακέλου και την αίτηση.

Ενδεικτικά λύσεις:

  • Άμεση διακοπή πληρωμών
  • Πάγωμα – μείωση ή ακύρωση χρέους με έννομες διαδικασίες
  • Προστασία ακίνητης περιουσίας
  • Αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμών, κατασχέσεων, πλειστηριασμών

 

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού
  • Αίτηση ενώπιον του ειρηνοδικείου για υπαγωγή στο νόμο
  • Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων  σε βάρος των αιτούντων
  • Μεταρρύθμιση απόφασης του ειρηνοδικείου για την αναπροσαρμογή των μηνιαίων καταβολών

H  ομάδα της ILF  σε συντονιστικό ρόλο και με συνδυασμό, το  πανελλήνιο  δίκτυο  συνεργατών δικηγορών, σας παρέχει την σχετική υπηρεσία.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting