«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» service ILF consulting

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο με πόρους της Ε.Ε. πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και ταυτόχρονα προσδίδοντάς του υπεραξία.

Η διαδικασία ωστόσο είναι αρκετά σύνθετη και γραφειοκρατική.

Η ILF consulting έχοντας εις βάθος γνώση της κείμενης νομοθεσίας και των ακολουθούμενων βημάτων αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της διαδικασίας των δικαιολογητικών και επαφών με τους δημόσιους αρμόδιους φορείς και τις τράπεζες.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε :

Ενημέρωση δυνατοτήτων επιχορήγησης

Έρευνα αγοράς υλικών- υπηρεσιών -προμηθευτών

Οικονομοτεχνική μελέτη

Σύνταξη και υποβολή φακέλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις συνεργαζόμενες τράπεζες

 

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ 2018

 

Με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Τεχνική Υπηρεσία της ILF consulting  

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  κάντε click ΕΔΩ ή ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

 

Με μία ματιά το Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ από την ILF consulting team 

1) Πρέπει να είναι πρώτη κατοικία

2) Να μην υπάρχουσα αυθαιρεσίες στην οικία αυτή αλλιώς μπορούν να τακτοποιηθούν και να υπαχθούν στο πρόγραμμα
3) Η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου να μην ξεπερνά τα 2100€ ανά τ.μ.
4) Να είναι η οικία ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω
Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα μπορεί να δει ο ενδιαφερόμενος το ποσό της επιδότησης που δικαιούται βάση του εισοδήματος του που προκύπτει από το τελευταίο του εκκαθαριστικό της εφορείας.

 

 

 

 

 

Tο νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Στο νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», αποσυνδέθηκε η υποχρέωση λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συνεπώς η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.

Οδηγός Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

 

 

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι

 

Σε ποιες περιπτώσεις είναι επιλέξιμη η κατοικία σου.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

·         Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.

λόγιστές αθηνών

·         Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποια είναι τα οφέλη σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα;

Κατηγορία Ωφελούμενων

A1

A2

B

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. ≤12.000€

12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€

40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. ≤ 20.000€

20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

60.000€ < Ο.Ε. ≤

80.000€

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση

30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση

65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση

85% Άτοκο

Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Για ποιες εργασίες μπορείς να χρηματοδοτηθείς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

·         Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

·         Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

·         Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον’ ορίζεται μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων ανά Περιφέρεια.

Σχετικές  υπηρεσίες    Διαχείριση & προστασία περιουσίας

Υπηρεσίες του Πολίτη

Finance / solutions

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Οικονομοτεχνικές μελέτες ILF consulting

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

                                                                                                                                             

Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting