Η εταιρεία μας ΙLF consulting, πρωτοποριακή όπως πάντα σε ότι αφορά τη σχεδίαση υποστήριξης επενδυτικών προγραμμάτων και με βαθιά συναίσθηση των δημιουργικών ικανοτήτων της προτείνει μία νέα καινοτόμα δράση υποστηρικτών ενεργειών για τις προσπάθειες ανάπτυξης  των επενδυτών.

Η ILF consulting  στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία – έμπορο – ιδιώτη και εκτελεί για  λογαριασμό σας , με έμπειρα στελέχη,  τα κάτωθι,  για δημόσια έργα και διαγωνισμούς δημόσιου , για κρατικές ,  δημοτικές ή για οποιοδήποτε  σχετικό φορέα που προκηρύσσει έργα προμηθειών, ενοικίασης και πώλησης χώρων και επιχειρήσεων.

 

Υπηρεσίες μας με μια μάτια:

Προ αξιολόγηση δυνατοτήτων
Ενημέρωση και παρακολούθηση διαδικασιών
Οργάνωση έργου – δημιουργία business plan
Έρευνα  αγοράς / ανταγωνισμού
Σύνταξη προτάσεων
Κατάθεση φακέλων
Παρακολούθηση εξελίξεων
Εκπόνηση – εκτέλεση έργου
Παρακολούθηση και υποστήριξη έργου
Υποβολή ενστάσεων
Υποβολή αιτημάτων (προκαταβολών – χρηματοδότησης, μηνιαίων – τριμηνιαίων εκθέσεων )
Υποστήριξη ελέγχων, περαίωσης έργου
Πλήρη , νομική , φοροτεχνική , οικονομοτεχνική , τραπεζική  και διοικητική κάλυψη και υποστήριξη

 

Αύξησε τις πωλήσεις σου: Δημιουργώντας το Δικό σου Τμήμα Πωλήσεων για Δήμους και φορείς του Δημοσίου.

 

Δημιουργία Τμήματος Πωλήσεων σε Δήμους και Φορείς του Δημοσίου

Γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα και το χρονοβόρο των διαδικασιών στις προμήθειες

του Δημοσίου αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, η ILFconsulting, δημιούργησε

ένα ακόμη τμήμα εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις που έχουν την πρόθεση-διάθεση-ανάγκη,

συμμετοχής στις διαδικασίες της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών  στο Δημόσιο

και ευρύτερο Δημόσιο με την νέα ηλεκτρονική διαδικασία που προβλέπεται μέσα από το Εθνικό Σύστημα

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), από την πλατφόρμα  promitheus.gov.gr,
σχετική νομοθεσία Ν4155/2013 όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 58648/29.5.2015(ΦΕΚ 1083/Β/2015), Υπ. Απόφαση.

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες που  προσφέρει η ILFconsulting στους πελάτες της είναι:

1  Έγκαιρη και πλήρη Ενημέρωση διαγωνισμών Δημόσιων Φορέων σχετικά με την δραστηριότητα του πελάτη, εντός και εκτός Ελλάδος

2  Προέλεγχο δυνατοτήτων για την ένταξη στον διαγωνισμό

3  Σύνταξη απαραίτητων δικαιολογητικών και προετοιμασία Ε.Π.Π

4  Αίτημα ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

5 Καταχώρηση και υποβολή Ε.Π.Π. (προσφορών και σχετικές τροποποιήσεις)

6  Παρακολούθηση έργου ανάθεσης, ολοκλήρωση  και αποπληρωμή

Ελα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας και δημιούργησε το δικό σου τμήμα πωλήσεων  για δήμους και άλλους φορείς του δημοσίου .