Ανάπτυξη εξαγωγών – εξωστρέφεια επιχειρήσεων

H ομάδα της ILF consulting  παρέχει αυτοδύναμο τμήμα το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προώθησης εξαγωγών, σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους-, οι οποίες επιθυμούν, είτε να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά στον τομέα των εξαγωγών, είτε να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες εξαγωγικές τους δραστηριότητες, σε χώρες ενδιαφέροντος και επιλογής σας σε όλο τον κόσμο.

 

Ομάδα ILF consulting , Απόλυτος Συνεργάτης.

 

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

√ Εξεύρεση / Υπόδειξη υποψήφιων αγοραστών στο εξωτερικό, βάσει προσυμφωνηθέντων κριτηρίων.

√ Διερεύνηση δυνατοτήτων επιχείρησης, προσδιορισμός στόχων εξαγωγικής πολιτικής.

 • -Προϊόν και  χαρακτηριστικά του ( επικοινωνιακή πληρότητα), συλλογές προϊόντων χαρακτηριστικά συσκευασίας και Logistic διαφοροποιήσεις συσκευασιών Πιστοποιήσεις και ποιοτικά στάνταρτ
 • -Τιμολογιακή πολιτική και τιμοκατάλογοι ( αποτέλεσμα κοστολόγησης) επιλογή πολιτικής εισπράξεων, εγγυήσεις και πιστώσεις τραπεζικά θέματα
 • -Οργάνωση (back office) τμήματος εξαγωγών
 • -Διερεύνηση και Ιεράρχηση αγορών κατά χώρα και γεωγραφία
 • -Ιεράρχηση και οργάνωση εκθέσεων και τρόπων εισόδου στις αγορές του εξωτερικού
 • -Δημιουργία πλάνου πωλήσεων και δικτύων διανομής για κάθε αγορά
 • -Δημιουργία πλάνου επισκέψεων επαφών πελατών εξωτερικού
 • -Δημιουργία  e mail Marketing
 • -Εκθέσεις και οργάνωση εκθέσεων
 • -Χρηματοδοτικά εργαλεία
 • -Διεθνής κατοχύρωση σημάτων
 • -Σύστημα I.E.S. ( Internet, Exhibitions, Synergies. )

√ Μελέτη προσαρμοστικότητας προϊόντος για εξαγωγή.

 • – Καταγραφή ανταγωνιστικών προϊόντων. (Τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, πιστοποιήσεις, νομικές κατοχυρώσεις κ.λπ)
 • – Συσκευασία / Παρουσίαση (Τεχνικά χαρακτηριστικά, Ελκυστικότητα, Στοιχεία ταυτότητας κ.λπ)
 • – Τιμές Ανταγωνισμού (τιμές καταναλωτή, τιμές εμπορίου)
 • – Αξιολόγηση αποδοχής προϊόντος (ισχύουσα και εκτιμώμενη μελλοντική ζήτηση, προσδοκώμενη τιμή πώλησης, μέγεθος και διαστάσεις συσκευασίας, κ.λπ)

√ Προσδιορισμός / Αξιολόγηση / Ταξινόμηση πιθανών αγορών-στόχων.

√ Έρευνα και Ανάλυση επιλεγμένων αγορών.

√ Προσδιορισμός στρατηγικής διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού, βάσει του πλέον ενδεικνυόμενου τρόπου ανά περίπτωση:

√ Πλήρης εκπροσώπηση εξαγωγικών επιχειρήσεων σε εν δυνάμει αγοραστές του εξωτερικού και διενέργεια προσωπικών επισκέψεων, από εξειδικευμένα στελέχη της για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων παρουσιάσεων των προς εξαγωγή προϊόντων τους.

√ Κατάρτιση προωθητικών ενεργειών και διαφημιστικών πλάνων.

√ Μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας ηλεκτρονικών μέσων.

√ Υποστήριξη εκθεσιακών συμμετοχών.

√ Οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, από και προς το εξωτερικό.

√Προετοιμασία εγγράφων για διαδικασία  εξαγωγής και ολοκλήρωση

√ Υπηρεσίες Ανάλυσης Κόστους / Τιμολόγησης προϊόντων προς εξαγωγή.

√Φοροτεχνική κάλυψη.

√ Υπηρεσίες υποστήριξης διανομής / αποθήκευσης.

√ Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

√ Νομική υποστήριξη

 

 

√ Υποστήριξη σε θέματα ίδρυσης υποκαταστημάτων, γραφείων αντιπροσώπευσης, θυγατρικών ή συμμετοχικών εταιριών στο εξωτερικό.

Για περισσότερες  πληροφορίες έλα σε επαφή με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας .

 

O συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες μας ,

Φοροτεχνικές υπηρεσίες   

Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες /Finance  solutions 

Νομικές υπηρεσίες

  είναι  η απόλυτη πρόταση.

>Παρέχουμε δυνατότητα φυσικής  παρουσίας συνεργάτη  σε ταξίδια

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting